Општински савез одгајивача голубова српских високолетача Панчево

Opštinski savez odgajivača golubova srpskih visokoletača Pančevo

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Општински савез одгајивача голубова српских високолетача Панчево

Матични број: 28050097

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 19. 1. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ