Удружење „За породицу“

Основни подаци

Назив: Удружење „За породицу“

Матични број: 28037830

Седиште: Панчево

Година оснивања: 2011


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Оцена транспарентности: 1.5/10

Датум последњег ажурирања: 6.8.2020.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник Име заступника је наведено на сајту АПР-а.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови Није наведен број чланова удружења.
Структура Није објављена структура удружења.
Статут Није објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту АПР-а су објављени циљеви рада удружења.
Пројекти Није наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење нема сајт.
Контакт Не постоје информације за контакт.