Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-577 „Глогоњ 06“

Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-577 „Glogonj 06“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-577 „Глогоњ 06“

Матични број: 28036485

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.


Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 16. 2. 2023.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ