Удружење „Динамика“

Основни подаци

Назив: Удружење „Динамика“

Матични број: 28035756

Седиште: Панчево

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.

Датум последњег ажурирања: 5.1.2021.