Удружење одгајивача голубова српских високолетача SRB-313 „Котеж“ - Панчево

Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-313 „Kotež“ - Pančevo

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење одгајивача голубова српских високолетача SRB-313 „Котеж“ - Панчево

Матични број: 28035446

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 3. 8. 2020.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ