Удружење одгајивача голубова српских високолетача Младост 08

Основни подаци

Назив: Удружење одгајивача голубова српских високолетача Младост 08

Матични број: 28033419

Седиште: Панчево


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: www.mladost08.com

Оцена транспарентности: 6.75/10

Датум последњег ажурирања: 19.1.2021.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник Име заступника је наведено на сајту АПР-а, али није наведено на сајту удружења.
Оснивачи На сајту удружења су наведена имена оснивача удружења. (извор)
Чланови Није наведен број чланова удружења.
Структура На сајту АПР-а је објављена структура удружења.
Статут На сајту АПР-а је објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту удружења су објављени циљеви рада удружења. (извор)
Пројекти На сајту удружења је наведен списак реализованих пројеката/активности. (извор)
Сајт Удружење има сајт.
Контакт На сајту удружења су наведене информације за контакт.