Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-254 „Долово“ - Долово

Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-254 „Dolovo“ - Dolovo

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-254 „Долово“ - Долово

Матични број: 28031980

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Долово

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 25. 12. 2020.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ