Удружење избеглих и прогнаних лица „Крајина“

Основни подаци

Назив: Удружење избеглих и прогнаних лица „Крајина“

Матични број: 28020775

Седиште: Панчево

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.

Датум последњег ажурирања: 15.1.2021.