Кинолошко друштво „Бансиф“

Основни подаци

Назив: Кинолошко друштво „Бансиф“

Матични број: 28019645

Седиште: Панчево

Година оснивања: 2010


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: kinoloskodrustvobansif.weebly.com

Оцена транспарентности: 5.25/10

Датум последњег ажурирања: 30.12.2020.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник На сајту удружења је наведено име заступника.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови Није наведен број чланова удружења.
Структура На сајту АПР-а је објављена структура удружења.
Статут На сајту АПР-а је објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту удружења су објављени циљеви рада удружења.
Пројекти Није наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење има сајт.
Контакт На сајту удружења су наведене информације за контакт.