Центар за едукацију и истраживање у медицини, екологији и социологији

Основни подаци

Назив: Центар за едукацију и истраживање у медицини, екологији и социологији

Матични број: 28019335

Седиште: Панчево


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: www.cermes.edu.rs

Оцена транспарентности: 6.75/10

Датум последњег ажурирања: 30.12.2020.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник На сајту удружења је наведено име заступника.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови Није наведен број чланова удружења.
Структура На сајту АПР-а је објављена структура удружења.
Статут На сајту удружења је објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту удружења су објављени циљеви рада удружења.
Пројекти На сајту удружења је наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење има сајт.
Контакт На сајту удружења су наведене информације за контакт.