Удружење „Наша кућа Панчево“

Udruženje „Naša kuća Pančevo“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење „Наша кућа Панчево“

Матични број: 28013566

Година оснивања: 2010

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Долово

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 12. 12. 2020.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ