Удружење „ПНФ асоцијација Србија“

Udruženje „PNF asocijacija Srbija“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење „ПНФ асоцијација Србија“

Матични број: 28013299

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Нови Сад

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: www.pnfsrbija.rs

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 6. 11. 2021.

Напомена: Приликом оснивања, седиште удружења је било у Панчеву. У мају 2020. године ново седиште удружења је Нови Сад.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ