Удружење „ПНФ асоцијација Србија“

Основни подаци

Назив: Удружење „ПНФ асоцијација Србија“

Матични број: 28013299

Седиште: Нови Сад


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: www.pnfsrbija.rs

Напомена: Приликом оснивања, седиште удружења је било у Панчеву. У мају 2020. године ново седиште удружења је Нови Сад.

Оцена транспарентности: 4.25/10

Датум последњег ажурирања: 2.1.2021.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник Име заступника је наведено на сајту АПР-а, али није наведено на сајту удружења.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови Није наведен број чланова удружења.
Структура На сајту АПР-а је објављена структура удружења.
Статут На сајту АПР-а је објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту АПР-а су објављени циљеви рада удружења.
Пројекти Није наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење има сајт.
Контакт На сајту удружења су наведене информације за контакт.