Културно уметничко друштво „Веселиа“

Основни подаци

Назив: Културно уметничко друштво „Веселиа“

Матични број: 28011393

Седиште: Глогоњ


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: veseliaglogonj.webs.com

Оцена транспарентности: 3.75/10

Датум последњег ажурирања: 28.12.2020.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник Име заступника је наведено на сајту АПР-а, али није наведено на сајту удружења.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови На сајту удружења је објављен број чланова удружења или имена чланова.
Структура На сајту АПР-а је објављена структура удружења.
Статут На сајту АПР-а је објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту АПР-а су објављени циљеви рада удружења.
Пројекти Није наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење има сајт.
Контакт Не постоје информације за контакт.