Ротаракт клуб Панчево

Rotarakt klub Pančevo

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Ротаракт клуб Панчево

Матични број: 08906459

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Facebook: @rac.pancevo

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 6. 11. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ