Туристички клуб Сланинијада

Turistički klub Slaninijada

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Туристички клуб Сланинијада

Матични број: 08905886

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Качарево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 1. 1. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ