Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-818-Омољица

Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-818-Omoljica

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-818-Омољица

Матични број: 08901228

Година оснивања: 2008

Година престанка рада: 2023

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.


Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 23. 3. 2023.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ