Удружење грађана „Панонке“

Udruženje građana „Panonke“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење грађана „Панонке“

Матични број: 08897964

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: www.panonke.rs

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 3. 11. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ