Удружење грађана „Панчевачки Ратари“

Основни подаци

Назив: Удружење грађана „Панчевачки Ратари“

Матични број: 08886300

Седиште: Долово

Година оснивања: 2007


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: pancevackiratari.wordpress.com

Оцена транспарентности: 5/10

Датум последњег ажурирања: 14.12.2020.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник На сајту удружења је наведено име заступника.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови На сајту удружења је објављен број чланова удружења или имена чланова.
Структура Није објављена структура удружења.
Статут Није објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту удружења су објављени циљеви рада удружења.
Пројекти Није наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење има сајт.
Контакт На сајту удружења су наведене информације за контакт.