Удружење пензионера града Панчева

Udruženje penzionera grada Pančeva

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење пензионера града Панчева

Матични број: 08854955

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.


Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 8. 1. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ