Удружење пензионера града Панчева

Основни подаци

Назив: Удружење пензионера града Панчева

Матични број: 08854955

Седиште: Панчево

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.

Датум последњег ажурирања: 8.1.2021.