Подружница друштва математичара Србије-Панчево

Podružnica društva matematičara Srbije-Pančevo

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Подружница друштва математичара Србије-Панчево

Матични број: 08852863

Шифра делатности: 9412 - Делатности струковних удружења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: www.dmspancevo.org.rs

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 30. 10. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ