Удружење „Iron Maiden Serbia Fan Club“

Udruženje „Iron Maiden Serbia Fan Club“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење „Iron Maiden Serbia Fan Club“

Матични број: 08836698

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 26. 12. 2020.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ