Удружење просветних радника Панчева

Udruženje prosvetnih radnika Pančeva

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење просветних радника Панчева

Матични број: 08810729

Шифра делатности: 9412 - Делатности струковних удружења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 26. 12. 2020.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ