Удружење грађана „Други нови центар“

Udruženje građana „Drugi novi centar“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење грађана „Други нови центар“

Матични број: 08765219

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 3. 8. 2020.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ
Град Панчево Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2023. години И то је Панчево - серија текстова о туристичким манифестацијама и микродестинацијама 2023 0,00
Град Панчево Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана Града Панчева у 2023. години Образовање деце у области заштите животне средине 2023 0,00
Град Панчево Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2022. години Бисери Панчева - серија текстова о туристичким манифестацијама и микро дестинацијама 2022 800.000,00
Град Панчево Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2022. години Образовање одраслих у области заштите животне средине 2022 2022 65.000,00
Град Панчево Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2021. години Зелена страна Панчево 2021 2021 800.000,00
Град Панчево Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. години Зелена страна Панчева 2020 850.000,00
Град Панчево Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години Млад(а) еколог(ија) - серијал текстова о младима и екологији 2019 650.000,00
Град Панчево Конкурс за су/финансирање пројеката у области културе за 2019. годину Шарена лица градских улица 2019 180.000,00
Град Панчево Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години Развој и унапређење јавног информисања - интернет магазин „Зелени минути“ 2017 0,00
Град Панчево Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијског садржаја из области јавног информисања Развој и унапређење јавног информисања - интернет магазин „Зелени минути“ 2016 450.000,00
Град Панчево Конкурс за су/финансирање пројеката и програма у култури за 2015. годину Војловачки етноскоп 2015 87.000,00