Удружење ратних војних инвалида, мирнодопских инвалида и инвалида рада - Банатски Брестовац

Udruženje ratnih vojnih invalida, mirnodopskih invalida i invalida rada - Banatski Brestovac

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење ратних војних инвалида, мирнодопских инвалида и инвалида рада - Банатски Брестовац

Матични број: 08753903

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Банатски Брестовац

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 25. 12. 2020.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ