Културно уметничко друштво банатских Бугара - Палћена „Иваново 1868“

Kulturno umetničko društvo banatskih Bugara - Palćena „Ivanovo 1868“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Културно уметничко друштво банатских Бугара - Палћена „Иваново 1868“

Матични број: 08727368

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.


Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 30. 12. 2020.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ