Културно уметничко друштво банатских Бугара - Палћена „Иваново 1868“

Основни подаци

Назив: Културно уметничко друштво банатских Бугара - Палћена „Иваново 1868“

Матични број: 08727368

Седиште: Иваново

УДРУЖЕЊЕ ЈЕ ИЗБРИСАНО ИЗ РЕГИСТРА.

Датум последњег ажурирања: 30.12.2020.