Удружење параплегичара и квадриплегичара јужног Баната

Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење параплегичара и квадриплегичара јужног Баната

Матични број: 08685088

Година оснивања: 1999

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 6. 8. 2020.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ
Град Панчево Конкурс за су/финансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у Граду Панчевуу 2023. години -2 2023 200.000,00
Град Панчево Конкурс за су/финансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у Граду Панчевуу 2023. години - 2023 150.000,00
Град Панчево Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана Града Панчева у 2023. години Напиши ми приступачност 2023 0,00
Град Панчево Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2022. години Разумећеш ако прочиташ 2022 0,00
Министарство културе и информисања Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2021. години У ОБЛАСТИ КУЛТУРНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ „Шареном страном улице“ Сликарством у функцији инклузије 2021 150.000,00
Град Панчево Конкурс за финансирање - суфинансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву за 2019. годину Јачање свести ОСИ ,породице и средине, ангажовањем ОСИ и активирањем у различитим активностима, решавањем правних питања ОСИ и др. 2019 180.000,00
Град Панчево Kонкурс за су/финансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву у 2016. години 2016 176.500,00
Град Панчево Kонкурс за су/финансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву у 2016. години Од табуа до решења 2016 144.350,00