Удружење љубитеља старих аутомобила „Буба“

Основни подаци

Назив: Удружење љубитеља старих аутомобила „Буба“

Матични број: 08671826

Седиште: Јабука


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Оцена транспарентности: 1.5/10

Датум последњег ажурирања: 30.12.2020.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник Име заступника је наведено на сајту АПР-а.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови Није наведен број чланова удружења.
Структура Није објављена структура удружења.
Статут Није објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту АПР-а су објављени циљеви рада удружења.
Пројекти Није наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење нема сајт.
Контакт Не постоје информације за контакт.