Удружење бродомоделара „Панон“

Основни подаци

Назив: Удружење бродомоделара „Панон“

Матични број: 08639078

Седиште: Панчево


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: www.modelscpanon.org

Оцена транспарентности: 4/10

Датум последњег ажурирања: 3.8.2020.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник Име заступника је наведено на сајту АПР-а, али није наведено на сајту удружења.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови Није наведен број чланова удружења.
Структура Није објављена структура удружења.
Статут Није објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту удружења су објављени циљеви рада удружења. (извор)
Пројекти Није наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење има сајт.
Контакт На сајту удружења су наведене информације за контакт.