Удружење ратних војних инвалида града Панчево

Основни подаци

Назив: Удружење ратних војних инвалида града Панчево

Матични број: 08631140

Седиште: Панчево

Година оснивања: 1996


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: rvi-pancevo.com

Оцена транспарентности: 6/10

Датум последњег ажурирања: 6.8.2020.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник На сајту удружења је наведено име заступника.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови Није наведен број чланова удружења.
Структура На сајту удружења је објављена структура удружења.
Статут На сајту удружења је објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту удружења су објављени циљеви рада удружења.
Пројекти Није наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење има сајт.
Контакт На сајту удружења су наведене информације за контакт.