Удружење „Богопознање“

Основни подаци

Назив: Удружење „Богопознање“

Матични број: 08590907

Седиште: Панчево

Година оснивања: 1994


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: www.evandjelje.com

Напомена: Стари назив удружења је „Еванђеље у сваку кућу“.

Оцена транспарентности: 4.75/10

Датум последњег ажурирања: 8.1.2021.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник Име заступника је наведено на сајту АПР-а, али није наведено на сајту удружења.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови Није наведен број чланова удружења.
Структура На сајту АПР-а је објављена структура удружења.
Статут На сајту АПР-а је објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту удружења су објављени циљеви рада удружења. (извор)
Пројекти Није наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење има сајт.
Контакт На сајту удружења су наведене информације за контакт.