Удружење одгајивача голубова писмоноша „Панчевац“

Основни подаци

Назив: Удружење одгајивача голубова писмоноша „Панчевац“

Матични број: 08152551

Седиште: Панчево


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Оцена транспарентности: 2.75/10

Датум последњег ажурирања: 14.1.2021.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник Име заступника је наведено на сајту АПР-а.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови Није наведен број чланова удружења.
Структура На сајту АПР-а је објављена структура удружења.
Статут На сајту АПР-а је објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту АПР-а су објављени циљеви рада удружења.
Пројекти Није наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење нема сајт.
Контакт На сајту АПР-а су наведене информације за контакт.