Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама града Панчева

Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Pančeva

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама града Панчева

Матични број: 08138958

Година оснивања: 1975

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Адреса: Николе Тесле 5

Контакт подаци

Телефон: 062/351-143

Е-пошта: mnro.pa@gmail.com

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 31. 3. 2023.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ
Град Панчево Конкурс за су/финансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у Граду Панчевуу 2023. години -2 2023 450.000,00
Град Панчево Конкурс за су/финансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у Граду Панчевуу 2023. години - 2023 130.000,00
Град Панчево Конкурс за финансирање - суфинансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву за 2019. годину Превенција институционализацје и социјализација особа са интелектуалним тешкоћама 2019 300.723,00
Град Панчево Конкурс за финансирање - суфинансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву за 2019. годину Флора и фауна од глине и папира 2019 128.710,00
Град Панчево Конкурс за су/финансирање програма и пројеката оод јавног интереса у области пружања подршке иснаживања удружења грађана града Панчева у 2019. години Бајка о дечијем осмеху 2019 49.980,00
Град Панчево Kонкурс за су/финансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву у 2016. години 2016 240.000,00
Град Панчево Kонкурс за су/финансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву у 2016. години И ми то можемо 2016 0,00