Радничко културно-уметничко друштво „Јединство - ИСП“

Основни подаци

Назив: Радничко културно-уметничко друштво „Јединство - ИСП“

Матични број: 08130604

Седиште: Панчево

Година оснивања: 1979


Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: rkudjedinstvoisp.webs.com

Facebook: @rkudjedinstvoisp

Оцена транспарентности: 4/10

Датум последњег ажурирања: 8.8.2020.

Индикатори

Индикатор Опис
Заступник Име заступника је наведено на сајту АПР-а, али није наведено на сајту удружења.
Оснивачи Нису наведена имена оснивача удружења.
Чланови На сајту удружења је објављен број чланова удружења или имена чланова.
Структура Није објављена структура удружења.
Статут Није објављен Статут удружења.
Програмски извештај На сајту удружења није објављен програмски извештај.
Финансијски извештај Није објављен финансијски извештај на сајту организације, али је доступан на сајту АПР-а.
Циљеви На сајту АПР-а су објављени циљеви рада удружења.
Пројекти Није наведен списак реализованих пројеката/активности.
Сајт Удружење има сајт.
Контакт На сајту удружења су наведене информације за контакт.