Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Pančevo

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево

Матични број: 08089396

Година оснивања: 1956

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Панчево

Адреса: Цара Лазара 23

Контакт подаци

Телефон: 013/348-367

Телефон 2: 063/264-553

Е-пошта: mognpvo@mts.rs

Facebook: @mognpancevo23

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 26. 5. 2023.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ
Град Панчево Конкурс за су/финансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у Граду Панчевуу 2023. години -2 2023 1.150.000,00
Град Панчево Конкурс за су/финансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у Граду Панчевуу 2023. години - 2023 200.000,00
Град Панчево Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана Града Панчева у 2023. години Буђење у 2023 години 2023 0,00
Град Панчево Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2022. години У корак са временом 2022 0,00
Град Панчево Конкурс за финансирање - суфинансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву за 2019. годину Саветодавни рад, пружање стручне помоћи у остваривању права ОСИ, компјутерско образовање чланова, посредовање Обука за знаковни језик и др... 2019 1.300.000,00
Град Панчево Конкурс за финансирање - суфинансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву за 2019. годину Школица знаковног језика 2019 114.300,00
Град Панчево Kонкурс за су/финансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву у 2016. години 2016 1.250.000,00