Удружење „Ловачко друштво Глогоњ“

Udruženje „Lovačko društvo Glogonj“

Повратак на списак удружења

Основни подаци

Назив: Удружење „Ловачко друштво Глогоњ“

Матични број: 08085765

Шифра делатности: 9499 - Делатност осталих организација на бази учлањења


Насељено место: Глогоњ

Контакт подаци

Телефон: Податак није доступан

Е-пошта: Податак није доступан

Сајт: lovci.wordpress.com

Додатни подаци

Датум последњег ажурирања: 6. 11. 2021.

Финансирани пројекти

(пројекти који су финансирани из буџета града Панчева)

Назив конкурса Назив пројекта Година Одобрен износ