Транспарентност удружења

Један од индикатора који се користи у процени степена примене концепте паметног града јесте доступност информација о организацијама цивилног друштва. На основу јавно доступних података, на овој страници је могуће претражити све организације цивилног друштва које имају седиште на територији града Панчева.

Свака организација има своју страницу на овом сајту, са циљем да сви заинтересовани пронађу важне информације у вези са организацијом. Данас, на сајту је могуће пронаћи следеће податке:

  • основне податке (назив, година оснивања, матични број, шифра делатности)
  • контакт податке (адреса, телефон, мапа)
  • списак пројеката финансираних од стране града Панчева
  • степен транспарентности (овај податак се налази на сајту Neprofitne.rs)

За израду базе података коришћени су подаци са Портала отворених података (подаци до јуна 2019), резултата конкурса који су објављени на сајту града Панчева, Јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза надлежног министарства Републике Србије, као и подаци који су добијени директним контактирањем организација путем поште, е-поште или телефонским путем (контактирање је трајало у периоду од јула 2023. до фебруара 2024. године). Уколико на сајту не постоје контакт подаци организације, то значи да их та организација није доставила Удружењу „Пансеј“.

У наставку је дат списак удружења са подацима за 572 организација цивилног друштва која су формално активна, а чије је седиште на територији града Панчева.

*У овом списку се не налазе верске заједнице, политичке странке и синдикати.

Удружења младих и за младе

Симболи који се могу наћи поред назива удружења:

  • Удружење је контактирано
  • Објављени су контакт подаци
  • Нису објављени контакт подаци
  • Барем један пројекат удружења је финансиран из градског буџета
Матични број Назив Назив (латиница) Место Контакт Е-пошта Оцена
28268564 Удружење „Пансеј“ Udruženje „Pansej“ Панчево 065/271-55-61 kontaktpansej.org.rs 91
28202814 Удружење „Веште руке“ Udruženje „Vešte ruke“ Панчево 066/362-352 udruzenjevesteruke.rs 45
28203756 Асоцијација за младе Asocijacija za mlade Панчево 32
28256639 Удружење „Хумана она“ Udruženje „Humana ona“ Панчево 46
28270518 Удружење српских техничких прегледа Udruženje srpskih tehničkih pregleda Панчево 46
28164882 Удружење „013 инфо“ Udruženje „013 info“ Панчево 41
28299214 Удружење „Панчево није рупа“ Udruženje „Pančevo nije rupa“ Панчево 18
28265735 Удружење „Синхро“ Udruženje „Sinhro“ Панчево 064/359-55-53 sinhropancevo@gmail.com 41
28280912 Омладинско удружење „Млади за младе 013“ Omladinsko udruženje „Mladi za mlade 013“ Панчево 16
28280904 Омладинско удружење „Рука руци 013“ Omladinsko udruženje „Ruka ruci 013“ Панчево 16
28255632 Удружење „Зелени мост“ Udruženje „Zeleni most“ Банатски Брестовац 066/62-65-777 nvozelenimost@gmail.com 18
08729913 Креативни омладински центар Панчева за борбу против сиде - „КОМПАС“ Kreativni omladinski centar Pančeva za borbu protiv side - „KOMPAS“ Панчево 064/448-83-14 uokompas@gmail.com 17
28297394 Удружење грађана „Срце за децу Панчева“ Udruženje građana „Srce za decu Pančeva“ Панчево 41
28113501 Организација за развој каријере и омладинског предузетништва „Connecting“ Organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva „Connecting“ Панчево 063/305-816 officeconnecting.org.rs 46
28141343 Удружење „Посети Панчево“ Udruženje „Poseti Pančevo“ Панчево 18
08854912 Удружење „На пола пута“ Udruženje „Na pola puta“ Панчево 013/341-726 contact@napolaputa.org 46
28239238 Удружење грађанки „FemPlatz“ Udruženje građanki „FemPlatz“ Панчево 013/231-63-64 femplatz@gmail.com 60
08875782 Астрономско удружење „Милутин Миланковић“ Astronomsko udruženje „Milutin Milanković“ Панчево 23
28226942 Удружење „Грађанска непослушност Долово“ Udruženje „Građanska neposlušnost Dolovo“ Долово 41
28176082 Удружење грађана бугарске националне мањине „Шопско оро“ Udruženje građana bugarske nacionalne manjine „Šopsko oro“ Панчево 064/642-10-81 sopskoorogmail.com 32
08897964 Удружење грађана „Панонке“ Udruženje građana „Panonke“ Панчево 41
08135606 Покрет горана и центар волонтера Панчева Pokret gorana i centar volontera Pančeva Панчево 41
28279175 Институт за истраживање корупције „Кареја“ Institut za istraživanje korupcije „Kareja“ Панчево nvo.kareja@gmail.com 18
28106670 Удружење „Круг здравља“ Udruženje „Krug zdravlja“ Панчево 41
28237049 Удружење „Зелена страна“ Udruženje „Zelena strana“ Панчево 26
08103054 Градски ватрогасни савез Панчево Gradski vatrogasni savez Pančevo Панчево 34
28113617 Удружење за општу културу и слободно информисање „ОМНИБУС“ Udruženje za opštu kulturu i slobodno informisanje „OMNIBUS“ Панчево 50
28168055 Удружење „Пагус“ Udruženje „Pagus“ Старчево udruzenje.pagus@gmail.com 20
28035446 Удружење одгајивача голубова српских високолетача SRB-313 „Котеж“ - Панчево Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-313 „Kotež“ - Pančevo Панчево 13
28033044 Удружење одгајивача голубова српских високолетача SRB-713 „Елита“ - Панчево Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-713 „Elita“ - Pančevo Панчево 13
08735506 Удружење жена различитих националности „Дуга“ Udruženje žena različitih nacionalnosti „Duga“ Панчево 12
08765219 Удружење грађана „Други нови центар“ Udruženje građana „Drugi novi centar“ Панчево 12
28296495 Центар за људска права Панчево Centar za ljudska prava Pančevo Панчево 18
28082789 Удружење грађана „Pizza Man“ Udruženje građana „Pizza Man“ Панчево 17
08758654 Удружење грађана „Грађанска акција Панчево“ Udruženje građana „Građanska akcija Pančevo“ Панчево 14
08852863 Подружница друштва математичара Србије-Панчево Podružnica društva matematičara Srbije-Pančevo Панчево 14
28112734 Удружење „Панчево Лајфстајл“ Udruženje „Pančevo Lajfstajl“ Панчево 12
08722307 Удружење „Женска мировна група“ Udruženje „Ženska mirovna grupa“ Београд 18
28017499 Удружење „Панчево Фест“ Udruženje „Pančevo Fest“ Панчево 12
08639078 Удружење бродомоделара „Панон“ Udruženje brodomodelara „Panon“ Панчево 013/317-615 panon.zox@mts.rs 13
28232594 Удружење антифашиста Панчево Udruženje antifašista Pančevo Панчево 16
28230150 Центар за едукацију и транспарентност - „Цетра“ Centar za edukaciju i transparentnost - „Cetra“ Долово 50
28148747 Удружење Грађана Месне заједнице Младост Панчево Udruženje Građana Mesne zajednice Mladost Pančevo Панчево 16
28156022 Удружење рекреативни и креативни центар „Супер срце“ Udruženje rekreativni i kreativni centar „Super srce“ Панчево 17
28259891 Удружење љубитеља друштвених игара „УВ“ Udruženje ljubitelja društvenih igara „UV“ Панчево 16
08006709 Црвени крст Панчево Crveni krst Pančevo Панчево 52
28288824 Удружење кућних пивара Панчево Udruženje kućnih pivara Pančevo Панчево 18
28172583 Унија младих града Панчева Unija mladih grada Pančeva Панчево 18
28021836 Македонско удружење „Качарево“ Makedonsko udruženje „Kačarevo“ Качарево 12
28186711 Удружење „Етно кутак 2015 Качарево“ Udruženje „Etno kutak 2015 Kačarevo“ Качарево 17
28048947 Удружење „Вардар Качарево“ Udruženje „Vardar Kačarevo“ Качарево 26
28182899 Удружење грађана „Импулс“ Панчево Ромске интеграције жена Udruženje građana „Impuls“ Pančevo Romske integracije žena Панчево 17
28252099 Актив младих Долово Aktiv mladih Dolovo Долово 18
28223943 Удружење „ПСИХОГЕНЕЗА-Центар за едукацију и лични развој“ Udruženje „PSIHOGENEZA-Centar za edukaciju i lični razvoj“ Панчево 45
28249225 Удружење „Сигурно место - Центар за лични развој и психосоцијалну подршку“ Udruženje „Sigurno mesto - Centar za lični razvoj i psihosocijalnu podršku“ Панчево 18
28148283 Удружење грађана „Сунцокрет“ Udruženje građana „Suncokret“ Омољица 22
28037830 Удружење „За породицу“ Udruženje „Za porodicu“ Панчево 12
28147872 Удружење инвалида рада и особа са инвалидитетом града Панчева Udruženje invalida rada i osoba sa invaliditetom grada Pančeva Панчево 17
08061491 Међуопштинска организација савеза слепих Србије - Панчево Međuopštinska organizacija saveza slepih Srbije - Pančevo Панчево 17
08138958 Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама града Панчева Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Pančeva Панчево 062/351-143 mnro.pa@gmail.com 13
08089396 Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Pančevo Панчево 013/348-367 mognpvo@mts.rs 13
08640416 Удружење оболелих од мултипле склерозе „Јужни Банат“ Udruženje obolelih od multiple skleroze „Južni Banat“ Панчево 13
08864969 Удружење хранитеља „Дуга“ Панчево Udruženje hranitelja „Duga“ Pančevo Панчево 12
08631140 Удружење ратних војних инвалида града Панчево Udruženje ratnih vojnih invalida grada Pančevo Панчево 12
28054815 Удружење „Нова+“ Udruženje „Nova+“ Панчево 17
08162077 Удружење дистрофичара Јужнобанатског округа Udruženje distrofičara Južnobanatskog okruga Панчево 13
08685088 Удружење параплегичара и квадриплегичара јужног Баната Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata Панчево 13
08163375 Друштво за церебралну парализу и сродна оштећења Панчево Društvo za cerebralnu paralizu i srodna oštećenja Pančevo Панчево 13
08847223 Удружење грађана Друштво за борбу против рака „Панчево“ Udruženje građana Društvo za borbu protiv raka „Pančevo“ Панчево 13
08163197 Друштво за борбу против шећерне болести Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Панчево 12
28196881 Панчевачко музичко друштво Pančevačko muzičko društvo Панчево 16
28256680 Центар за информисање, образовање и предузетништво „Облак“ Centar za informisanje, obrazovanje i preduzetništvo „Oblak“ Панчево 16
08760543 Удружење „Југословенски етно центар“ Udruženje „Jugoslovenski etno centar“ Панчево 12
08027463 Културно просветна заједница Панчево Kulturno prosvetna zajednica Pančevo Панчево 14
28142609 Удружење „Панчевачки филмски фестивал“ Udruženje „Pančevački filmski festival“ Панчево 18
28072872 Удружење „Лас Хентес“ Udruženje „Las Hentes“ Панчево 37
08801762 Удружење грађана „Креативни културни клуб“ Udruženje građana „Kreativni kulturni klub“ Старчево 14
28200455 Омладинско удружење Банатски Брестовац Omladinsko udruženje Banatski Brestovac Банатски Брестовац 18
08742081 Удружење „Музички центар“ Udruženje „Muzički centar“ Панчево 41
08089400 Културно уметничко друштво „Станко Пауновић“ НИС Рафинерије нафте Панчево Kulturno umetničko društvo „Stanko Paunović“ NIS Rafinerije nafte Pančevo Панчево 013/313-638 kudstankopaunovic@mts.rs 14
08737789 Удружење књижевника и књижевних преводилаца Панчева Udruženje književnika i književnih prevodilaca Pančeva Панчево 17
08122814 Словачко културно-просветно друштво „Ђетван“ Slovačko kulturno-prosvetno društvo „Đetvan“ Панчево 13
08210489 Клуб љубитеља железнице „Панчево“ Klub ljubitelja železnice „Pančevo“ Панчево 17
08172633 Удружење ликовних уметника Панчева Udruženje likovnih umetnika Pančeva Панчево 13
28192568 Румунски културно-едукативни центар Панчево Rumunski kulturno-edukativni centar Pančevo Панчево 16
28130155 Удружење „Генерација 107“ Udruženje „Generacija 107“ Панчево 16
28137079 Удружење за промоцију стрипа и алтернативне културе „Гррр!“ Udruženje za promociju stripa i alternativne kulture „Grrr!“ Панчево 17
28251530 Удружење „Србија мој дом“ Udruženje „Srbija moj dom“ Панчево 16
28062729 Удружење банатских бугара „Иваново-Банат“ Udruženje banatskih bugara „Ivanovo-Banat“ Панчево 17
28234201 Удружење „Младих Иваново“ Udruženje „Mladih Ivanovo“ Иваново 16
08839174 Планинарско-еколошки клуб „Соко“ Planinarsko-ekološki klub „Soko“ Панчево 45
28116365 Асоцијација младих Јувенис Asocijacija mladih Juvenis Глогоњ 17
28103239 Удружење Словенаца Јужног Баната „Логарска долина“ Udruženje Slovenaca Južnog Banata „Logarska dolina“ Панчево 18
28096526 Градско удружење свих пензионера Панчева Gradsko udruženje svih penzionera Pančeva Панчево 17
28244690 Удружење „Ветерани 72. специјалне“ Udruženje „Veterani 72. specijalne“ Панчево 58
28162928 Удружење жена „Новосељанке Boboacele“ Udruženje žena „Novoseljanke Boboacele“ Банатско Ново Село 18
08823871 Удружење естрадних уметника „Балкан“ Udruženje estradnih umetnika „Balkan“ Панчево 46
28155620 Удружење жена за неговање традиционалних начина израде рукотворина, очување старих заната, културне заоставштине и развијање сеоског туризма „Омољчанке“ Udruženje žena za negovanje tradicionalnih načina izrade rukotvorina, očuvanje starih zanata, kulturne zaostavštine i razvijanje seoskog turizma „Omoljčanke“ Омољица 17
28204531 Удружење жена "Златна јабука" Udruženje žena "Zlatna jabuka" Јабука 0654324455 zlatnajabukauzyahoo.com 17
28176902 Удружење жена „Неолит Старчево“ Udruženje žena „Neolit Starčevo“ Старчево 17
28145616 Удружење „Панчевачки омладински центар“ Udruženje „Pančevački omladinski centar“ Панчево 23
28222203 Удружење пензионера „Златна јесен“ Udruženje penzionera „Zlatna jesen“ Панчево 17
08088233 Културно-уметничко друштво „Абрашевић“ Kulturno-umetničko društvo „Abrašević“ Панчево 18
28040423 Културно-уметничко друштво „Неолит“ Kulturno-umetničko društvo „Neolit“ Старчево 12
08088268 Мађарско културно-уметничко друштво „Петефи Шандор“ Mađarsko kulturno-umetničko društvo „Petefi Šandor“ Панчево 18
28262043 Културно уметничко друштво „Гленфор Амбасадор“ Kulturno umetničko društvo „Glenfor Ambasador“ Долово 16
08885419 Културно-уметничко друштво „Васил Хаџиманов“ Kulturno-umetničko društvo „Vasil Hadžimanov“ Јабука 14
28091435 Културно-уметничко друштво „СМ Чигра“ Kulturno-umetničko društvo „SM Čigra“ Панчево 14
28183623 Културно-уметничко друштво „Банатски вез“ Kulturno-umetničko društvo „Banatski vez“ Долово 17
08130604 Радничко културно-уметничко друштво „Јединство - ИСП“ Radničko kulturno-umetničko društvo „Jedinstvo - ISP“ Панчево 32
28229542 Удружење Руса и њихових потомака „Ромашка“ Udruženje Rusa i njihovih potomaka „Romaška“ Панчево 18
28222645 Македонско удружење новинара „МАК-ИНФО“ Makedonsko udruženje novinara „MAK-INFO“ Панчево 013/258-04-56 mun.makinfogmail.com 16
28812647 Спортско удружење „Спортска димензија“ Sportsko udruženje „Sportska dimenzija“ Панчево 17
28257180 Студио „Панука“ Studio „Panuka“ Панчево 16
28283245 Удружење добрих људи „Огњиште“ Udruženje dobrih ljudi „Ognjište“ Панчево 060/013-13-79 slavkoradojcic1974@gmail.com 45
28011253 Удружење жена „Доловке“ Udruženje žena „Dolovke“ Долово 22
28224842 Удружење грађана „Видело“ Udruženje građana „Videlo“ Долово 16
28152035 Удружење „Доловачки дар“ Udruženje „Dolovački dar“ Долово 064/577-78-87 radiodzuboksfm@gmail.com 17
28073623 Удружење грађана „Доловачки паори“ Udruženje građana „Dolovački paori“ Долово 13
28095201 Удружење грађана „Млади ратари - Долово“ Udruženje građana „Mladi ratari - Dolovo“ Долово 18
08888787 Удружење „Женска акција креативних идеја“ Udruženje „Ženska akcija kreativnih ideja“ Долово 12
28013566 Удружење „Наша кућа Панчево“ Udruženje „Naša kuća Pančevo“ Долово 13
08839573 Удружење „Пријатељи Панчева“ Udruženje „Prijatelji Pančeva“ Долово 17
08756422 Удружење „Друштво за развој Долова“ Udruženje „Društvo za razvoj Dolova“ Долово 13
28260032 Удружење „Доловачки липицанер“ Udruženje „Dolovački lipicaner“ Долово 17
28209762 Удружење грађана друштво српско-руског пријатељства „Алекса Дундић“ Udruženje građana društvo srpsko-ruskog prijateljstva „Aleksa Dundić“ Долово 17
28203071 Ловачко друштво „До Ловци“ Lovačko društvo „Do Lovci“ Долово 16
08903409 Невладина организација „Асоцијација Банат – УЛ“ Nevladina organizacija „Asocijacija Banat – UL“ Долово 18
08658005 Културно-уметничко друштво „Аксентије Максимовић“ Kulturno-umetničko društvo „Aksentije Maksimović“ Долово 13
08747237 Удружење виноградара и винара „Свети Трифун“ Udruženje vinogradara i vinara „Sveti Trifun“ Долово 66
08886300 Удружење грађана „Панчевачки Ратари“ Udruženje građana „Pančevački Ratari“ Долово 41
08123349 Добровољно ватрогасно друштво Долово Dobrovoljno vatrogasno društvo Dolovo Долово 14
28041047 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-796 "Клуб 07" - Долово Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-796 "Klub 07" - Dolovo Долово 13
28031980 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-254 „Долово“ - Долово Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-254 „Dolovo“ - Dolovo Долово 12
28262353 Љубитељи Дунава Банатски Брестовац Ljubitelji Dunava Banatski Brestovac Банатски Брестовац 12
28114842 Актив жена „Соса“ Aktiv žena „Sosa“ Банатски Брестовац 22
28108923 Удружење пољопривредника „Брестовачки ратар“ Udruženje poljoprivrednika „Brestovački ratar“ Банатски Брестовац 12
28072147 Добровољно ватрогасно друштво Банатски Брестовац Dobrovoljno vatrogasno društvo Banatski Brestovac Банатски Брестовац 13
28053606 Удружење „Еко зона Поњавица“ Udruženje „Eko zona Ponjavica“ Банатски Брестовац 14
08777365 Удружење повртара Банатски Брестовац Udruženje povrtara Banatski Brestovac Банатски Брестовац 12
28299583 Удружење повртара и воћара „Брестовачки род“ Udruženje povrtara i voćara „Brestovački rod“ Банатски Брестовац 18
28148135 Удружење грађана „Акустик“ Udruženje građana „Akustik“ Банатски Брестовац 16
28197870 Ловачко друштво „Стрела“ Lovačko društvo „Strela“ Банатски Брестовац 16
08147574 Клуб филмских и фото аматера „Поњавица“ Klub filmskih i foto amatera „Ponjavica“ Банатски Брестовац 12
08174873 Кампинг караванинг клуб „Београд“ Kamping karavaning klub „Beograd“ Банатски Брестовац 13
08753903 Удружење ратних војних инвалида, мирнодопских инвалида и инвалида рада - Банатски Брестовац Udruženje ratnih vojnih invalida, mirnodopskih invalida i invalida rada - Banatski Brestovac Банатски Брестовац 12
28078072 Удружење такси-предузетника „Панчевачки такси“ Udruženje taksi-preduzetnika „Pančevački taksi“ Панчево 17
28224320 Удружење грађана „Magic Dance“ Udruženje građana „Magic Dance“ Старчево 17
28181752 Центар за дубинско-психолошко истраживање снова „ИМАГО“ Centar za dubinsko-psihološko istraživanje snova „IMAGO“ Панчево 41
28176848 Удружење „До детаља“ Udruženje „Do detalja“ Панчево 18
28018487 Културно уметничко друштво „Жисел“ Kulturno umetničko društvo „Žisel“ Омољица 50
28024444 Удружење геодета „Јужни Банат“ Udruženje geodeta „Južni Banat“ Панчево 13
08810729 Удружење просветних радника Панчева Udruženje prosvetnih radnika Pančeva Панчево 13
28032595 Удружење „Банатски Дунђер Панчево“ Udruženje „Banatski Dunđer Pančevo“ Панчево 14
28168268 Удружење „Наше Ново Село“ Udruženje „Naše Novo Selo“ Банатско Ново Село 22
28143494 Удружење „Гост и хост“ Udruženje „Gost i host“ Банатско Ново Село 16
28263830 Центар за очување традиције и културе „Банатско Ново Село“ Centar za očuvanje tradicije i kulture „Banatsko Novo Selo“ Банатско Ново Село 16
28224753 Хуманитарно удружење „Феникс“ Humanitarno udruženje „Feniks“ Банатско Ново Село 16
28026714 Удружење „Пријатељи евро-исламске интеграције“ Udruženje „Prijatelji evro-islamske integracije“ Панчево 12
28002815 Удружење грађана „Клуб српско-јерменског пријатељства“ Udruženje građana „Klub srpsko-jermenskog prijateljstva“ Панчево 14
08836698 Удружење „Iron Maiden Serbia Fan Club“ Udruženje „Iron Maiden Serbia Fan Club“ Панчево 12
08903085 Удружење грађана „Наранџасти“ Udruženje građana „Narandžasti“ Панчево 13
28031572 Центар за европске стратегије - ЦЕС Centar za evropske strategije - CES Панчево 12
08712506 Хуманитарни фонд „Срце Панчево“ Humanitarni fond „Srce Pančevo“ Панчево 14
08782059 Удружење грађана одред извиђача „Надел“ Udruženje građana odred izviđača „Nadel“ Панчево 14
08087334 Ловачко друштво „Јаребица“ Lovačko društvo „Jarebica“ Старчево 14
28121466 Удружење „Центар за друштвену активност - ЦЕДРА“ Udruženje „Centar za društvenu aktivnost - CEDRA“ Панчево 18
28117779 Удружење „Препознај у себи“ Udruženje „Prepoznaj u sebi“ Панчево 18
28119941 Удружење грађана „Адут - Стара Вајфертова пивара“ Udruženje građana „Adut - Stara Vajfertova pivara“ Београд 17
28116527 Удружење грађана „УСУД“ Udruženje građana „USUD“ Панчево 17
28134134 Удружење грађана „Чаробна кућица“ Udruženje građana „Čarobna kućica“ Панчево 17
28146400 Удружење креативних грађана „Деца бензена“ Udruženje kreativnih građana „Deca benzena“ Панчево 18
28170823 Удружење пијачних продаваца „Код Горана“ Udruženje pijačnih prodavaca „Kod Gorana“ Панчево 16
28172052 Удружење грађана „Музеј пиварства Ђорђе Вајферт“ Udruženje građana „Muzej pivarstva Đorđe Vajfert“ Панчево 18
28198167 Удружење жена „Панчевке Горњи град“ Udruženje žena „Pančevke Gornji grad“ Панчево 18
28196121 Хуманитарна организација „Светионик“ Humanitarna organizacija „Svetionik“ Панчево 18
28263104 Удружење „Руке“ Udruženje „Ruke“ Панчево 18
28255250 Удружење „Blockchain Street“ Udruženje „Blockchain Street“ Панчево 16
28251661 Хуманитарно удружење „Друга шанса“ Humanitarno udruženje „Druga šansa“ Панчево 16
28071264 Удружење инвалида рада „Никола Тесла“ Udruženje invalida rada „Nikola Tesla“ Панчево 13
28056672 Удружење „Активни млади у срећној Европи“ Udruženje „Aktivni mladi u srećnoj Evropi“ Панчево 13
08735778 Невладина организација „Јужни Банат“ Nevladina organizacija „Južni Banat“ Панчево 12
08906912 Друштво за међукултурни дијалог „Банатика“ Društvo za međukulturni dijalog „Banatika“ Панчево 12
08796122 Ротари клуб Панчево Rotari klub Pančevo Панчево 27
08629536 Друштво пријатеља животиња „Љубимци“ Društvo prijatelja životinja „Ljubimci“ Панчево 14
08907455 Удружење грађана за одрживи развој „Банатска акција“ Udruženje građana za održivi razvoj „Banatska akcija“ Панчево 12
08757437 Учитељско панчевачко друштво Učiteljsko pančevačko društvo Панчево 14
28095651 Пословно удружење „Удружење рачуновођа Јужног Баната“ Poslovno udruženje „Udruženje računovođa Južnog Banata“ Панчево 13
28238223 Удружење „Dental City едукативни центар“ Udruženje „Dental City edukativni centar“ Панчево 18
28190476 Друштво историчара и филозофа природних наука и математике Војводине Društvo istoričara i filozofa prirodnih nauka i matematike Vojvodine Панчево 16
28184743 Тамбурашки центар „Тамбураторијум“ Tamburaški centar „Tamburatorijum“ Панчево 46
28131470 Балканска камерна академија Balkanska kamerna akademija Панчево 16
28201940 Удружење „Банатска сцена“ Udruženje „Banatska scena“ Банатско Ново Село 18
28171072 Удружење „БНС 1765“ Udruženje „BNS 1765“ Банатско Ново Село 16
28175272 Удружење за рурални развој „Ивановачка ада“ Udruženje za ruralni razvoj „Ivanovačka ada“ Иваново 16
28198647 Унија младих Јабука Unija mladih Jabuka Јабука 16
28263163 Удружење „Фагор“ Udruženje „Fagor“ Панчево 16
28011385 Друштво српско-руског пријатељства „Доситеј Обрадовић“ Društvo srpsko-ruskog prijateljstva „Dositej Obradović“ Панчево 17
28194412 Удружење „Покрет Старчево“ Udruženje „Pokret Starčevo“ Старчево 16
28100370 Друштво ликовних уметника Македонаца Србије Društvo likovnih umetnika Makedonaca Srbije Панчево 22
08141681 Општински савез здравствених радника Панчево Opštinski savez zdravstvenih radnika Pančevo Панчево 34
08138419 Друштво лекара Војводине Српског лекарског друштва - Подружница Панчево Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva - Podružnica Pančevo Панчево 17
08789029 Удружење одгајивача оваца „Банат“ Udruženje odgajivača ovaca „Banat“ Панчево 14
28120559 Клуб риболоваца „S-stringer“ Klub ribolovaca „S-stringer“ Панчево 17
08686211 Мотоциклистичку клуб „Coyote“ Motociklističku klub „Coyote“ Панчево 18
08077606 Мађарско културно-уметничко друштво „Тамаши Арон“ Mađarsko kulturno-umetničko društvo „Tamaši Aron“ Панчево 12
28050674 Удружење за развој културе „Електрика“ Udruženje za razvoj kulture „Elektrika“ Панчево 32
28089279 Удружење „Ромска заједница Банатско Ново Село“ Udruženje „Romska zajednica Banatsko Novo Selo“ Банатско Ново Село 17
28124457 Друштво за церебралну парализу и сродна општећења Омољица Društvo za cerebralnu paralizu i srodna opštećenja Omoljica Омољица 16
28195575 Удружење „Натура еко тим“ Udruženje „Natura eko tim“ Панчево 18
28011393 Културно уметничко друштво „Веселиа“ Kulturno umetničko društvo „Veselia“ Глогоњ 32
28068816 Удружење „Камерата Панчево“ Udruženje „Kamerata Pančevo“ Панчево 12
28098235 Форум младих Македонаца Forum mladih Makedonaca Панчево 060/803-03-45 forummladihmakedonacagmail.com 12
08877742 Удружење „Refraction Team - иницијатива за креативно деловање“ Udruženje „Refraction Team - inicijativa za kreativno delovanje“ Панчево 32
28133588 Удружење за културу, омладину и спорт „Ухуру“ Udruženje za kulturu, omladinu i sport „Uhuru“ Панчево 16
28046774 Удружење „Омладинска зона“ Udruženje „Omladinska zona“ Панчево 14
17517961 Удружење „ДДТ - креативни центар за покрет“ Udruženje „DDT - kreativni centar za pokret“ Панчево 14
28158815 Удружење „БУДИ“ Udruženje „BUDI“ Панчево 16
28073984 Центар за културу и екологију „ПанАрт“ Centar za kulturu i ekologiju „PanArt“ Панчево 28
28152825 Удружење „Љубитељи старовременских мотоцикала“ Udruženje „Ljubitelji starovremenskih motocikala“ Панчево 17
08087857 Радио-клуб „Михајло Пупин“ Radio-klub „Mihajlo Pupin“ Панчево 14
28210043 Удружење „Направи корак“ Udruženje „Napravi korak“ Старчево 18
28207450 Удружење грађана „Стара Вајфертова пивара“ Udruženje građana „Stara Vajfertova pivara“ Параћин 17
08869774 Удружење „Пчелица“ Udruženje „Pčelica“ Качарево 12
28038631 Удружење „ЦЕПТА“ Udruženje „CEPTA“ Панчево 14
08892342 Удружење грађана „Сунце Баната“ Udruženje građana „Sunce Banata“ Панчево 14
28106467 Удружење грађана припадника македонске националне заједнице у Србији „Осогово“ Udruženje građana pripadnika makedonske nacionalne zajednice u Srbiji „Osogovo“ Панчево 12
28105843 Удружење љубитеља интернета „Полувреме“ Udruženje ljubitelja interneta „Poluvreme“ Панчево 41
28105070 Удружење „Макетарски клуб др Владимир Алексић“ Udruženje „Maketarski klub dr Vladimir Aleksić“ Панчево 22
28099100 Удружење за спортску едукацију „Energy Gym“ Udruženje za sportsku edukaciju „Energy Gym“ Панчево 14
28073976 Удружење „Паметно“ Udruženje „Pametno“ Панчево 12
28067879 Удружење „Еуклид“ Udruženje „Euklid“ Панчево 12
28058462 Удружење „Грађани и запослени у јавним предузећима“ Udruženje „Građani i zaposleni u javnim preduzećima“ Панчево 12
28060343 Немачко удружење „Дунав Омољица“ Nemačko udruženje „Dunav Omoljica“ Омољица 12
28227043 Удружење „Жена то може“ Udruženje „Žena to može“ Панчево 22
28225032 Удружење „За прогресивне градове и општине“ Udruženje „Za progresivne gradove i opštine“ Панчево 16
28223323 Србски народни покрет „Збор“ Srbski narodni pokret „Zbor“ Панчево 36
28220111 Удружење „Денета“ Udruženje „Deneta“ Панчево 16
28141483 Удружење грађана за еколошко деловање „Green Days“ Udruženje građana za ekološko delovanje „Green Days“ Панчево 18
28019645 Кинолошко друштво „Бансиф“ Kinološko društvo „Bansif“ Панчево 36
08895457 Удружење „Упознајмо се“ Udruženje „Upoznajmo se“ Панчево 13
28088817 Демократско удружење Рома Србије Demokratsko udruženje Roma Srbije Панчево 17
28101732 Удружење Рома „Мануш“ Udruženje Roma „Manuš“ Панчево 13
28114974 Удружење аутопревозника Србије Udruženje autoprevoznika Srbije Панчево 12
08671826 Удружење љубитеља старих аутомобила „Буба“ Udruženje ljubitelja starih automobila „Buba“ Јабука 062/828-37-68 sbojkovski68gmail.com 12
28052596 Удружење грађана „Риболовац 013“ Udruženje građana „Ribolovac 013“ Јабука 13
08869014 Удружење Рома „Даница“ Udruženje Roma „Danica“ Јабука 12
28203268 Удружење жена „Омољачке фрајле“ Udruženje žena „Omoljačke frajle“ Омољица 064/051-51-61 18
28167725 Удружење грађана „Наша Поњавица“ Udruženje građana „Naša Ponjavica“ Омољица 16
28278659 Етно удружење „Жисел“ Etno udruženje „Žisel“ Омољица 063/197-70-73 snezanam182@gmail.com 16
28089201 Филмски клуб „Жисел“ Filmski klub „Žisel“ Омољица 13
28002793 Друштво кампера, наутичара и љубитеља природе Društvo kampera, nautičara i ljubitelja prirode Омољица 13
08123055 Добровољно ватрогасно друштво Омољица Dobrovoljno vatrogasno društvo Omoljica Омољица 12
08905100 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-196 „Младост“ Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-196 „Mladost“ Омољица 13
08087369 Ловачко друштво Омољица Lovačko društvo Omoljica Омољица 13
28052839 Удружење инвалида рада Омољица Udruženje invalida rada Omoljica Омољица 13
28089830 Удружење љубитеља Парка природе „Поњавица“ Udruženje ljubitelja Parka prirode „Ponjavica“ Омољица 63
08135584 Добровољно ватрогасно друштво Глогоњ Dobrovoljno vatrogasno društvo Glogonj Глогоњ 27
28012837 Удружење пољопривредних произвођача Глогоњ Udruženje poljoprivrednih proizvođača Glogonj Глогоњ 12
28272472 Удружење грађана „Завичај у срцу“ Udruženje građana „Zavičaj u srcu“ Качарево 18
28218079 Центар за информисање и образовање „Перо“ Centar za informisanje i obrazovanje „Pero“ Панчево 18
28214979 Друштво српско-руског пријатељства „Словенска унија“ Društvo srpsko-ruskog prijateljstva „Slovenska unija“ Панчево 27
28214421 Удружење „Плави анђео“ Udruženje „Plavi anđeo“ Ковачица 18
08088411 Добровољно ватрогасно друштво Војловица Dobrovoljno vatrogasno društvo Vojlovica Панчево 13
08906459 Ротаракт клуб Панчево Rotarakt klub Pančevo Панчево 14
28019335 Центар за едукацију и истраживање у медицини, екологији и социологији Centar za edukaciju i istraživanje u medicini, ekologiji i sociologiji Панчево 13
28227558 Удружење „СиПА“ Udruženje „SiPA“ Панчево 17
28241941 Удружење „Life Quality Project“ Udruženje „Life Quality Project“ Панчево 32
28279302 Удружење „Роми Старчева“ Udruženje „Romi Starčeva“ Старчево 16
28084536 Ротари клуб Панчево - Михајло Пупин Rotari klub Pančevo - Mihajlo Pupin Панчево 54
08781001 Мађарско културно - уметничко друштво „Боназ Шандор“ Mađarsko kulturno - umetničko društvo „Bonaz Šandor“ Иваново 12
28077602 Удружење грађана „Ивановачки паор“ Udruženje građana „Ivanovački paor“ Иваново 12
28276273 Удружење „Животница - место лепих мисли“ Udruženje „Životnica - mesto lepih misli“ Иваново 32
28199325 Ловачко друштво „Шакал“ Lovačko društvo „Šakal“ Иваново 18
28088477 Удружење љубитеља спорта и риболова Иваново Udruženje ljubitelja sporta i ribolova Ivanovo Иваново 12
28254075 Удружење „Здрава јабука“ Udruženje „Zdrava jabuka“ Јабука 16
28253842 Удружење Рома Јабука Udruženje Roma Jabuka Јабука 16
08861285 Клуб одгајивача голубова српских високолетача СРБ-151-„Јабука“ Klub odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-151-„Jabuka“ Јабука 13
08893284 Удружење грађана македонске националне заједнице у Јабуци „Илинден-Јабука“ Udruženje građana makedonske nacionalne zajednice u Jabuci „Ilinden-Jabuka“ Јабука 17
28036400 Удружење за заштиту, одгој и такмичење голубова српских високолетача СРБ-811 „Илинден“ Udruženje za zaštitu, odgoj i takmičenje golubova srpskih visokoletača SRB-811 „Ilinden“ Јабука 14
08125244 Добровољно ватрогасно друштво Јабука Dobrovoljno vatrogasno društvo Jabuka Јабука 12
08098719 Добровољно ватрогасно друштво Качарево Dobrovoljno vatrogasno društvo Kačarevo Качарево 12
08128626 Добровољно ватрогасно друштво Старчево Dobrovoljno vatrogasno društvo Starčevo Старчево 13
28134142 Удружење „Надеждеа“ Udruženje „Nadeždea“ Банатско Ново Село 16
28252765 Завичајно удружење Трнавчана Zavičajno udruženje Trnavčana Качарево 16
28243138 Удружење „Фестивал сланине - 1988 - сланинијада“ Udruženje „Festival slanine - 1988 - slaninijada“ Качарево 16
28148178 Удружење грађана за уређење и развој Качарева Udruženje građana za uređenje i razvoj Kačareva Качарево 16
08598525 Културно уметничко друштво „Вељко Влаховић“ Kulturno umetničko društvo „Veljko Vlahović“ Качарево 14
08905886 Туристички клуб Сланинијада Turistički klub Slaninijada Качарево 13
28150989 Удружење „Туристичко друштво Качарево“ Udruženje „Turističko društvo Kačarevo“ Качарево 17
28120516 Удружење „Наш Тамиш“ Udruženje „Naš Tamiš“ Јабука 16
28105797 Унија одгајивача немачких овчара Републике Србије Unija odgajivača nemačkih ovčara Republike Srbije Качарево 17
28277539 Удружење грађана „Златни Банат“ Udruženje građana „Zlatni Banat“ Старчево 16
28093713 Удружење „Пируета“ Udruženje „Pirueta“ Банатско Ново Село 12
28089856 Удружење „Нови Зелдош“ Udruženje „Novi Zeldoš“ Банатско Ново Село 12
28206895 Удружење сточара „Моја кравица“ Udruženje stočara „Moja kravica“ Јабука 16
28308469 Удружење „Загрљај и љубав за свако дете“ Udruženje „Zagrljaj i ljubav za svako dete“ Панчево 16
28125445 Месна организација инвалида рада Јабука Mesna organizacija invalida rada Jabuka Јабука 16
28115989 Удружење винара, виноградара и воћара „Грозд Јабука“ Udruženje vinara, vinogradara i voćara „Grozd Jabuka“ Јабука 12
28094604 Удружење пољопривредних произвођача „Први клас“ Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Prvi klas“ Јабука 13
28093209 Удружење „Балтазар 2016“ Udruženje „Baltazar 2016“ Јабука 17
28071493 Удружење инвалида рада Јабука Udruženje invalida rada Jabuka Јабука 12
28026463 Удружење пољопривредних произвођања „Тамиш“ Udruženje poljoprivrednih proizvođanja „Tamiš“ Јабука 12
08087342 Ловачко друштво „Змај“ Lovačko društvo „Zmaj“ Јабука 13
28098111 Центар за заштиту и афирмацију македонске традиције и посебности „Тоше Проески“ Centar za zaštitu i afirmaciju makedonske tradicije i posebnosti „Toše Proeski“ Качарево 17
08782598 Друштво пчелара „Старчево“ Društvo pčelara „Starčevo“ Старчево 13
28070721 Удружење инвалида рада Старчево Udruženje invalida rada Starčevo Старчево 13
08680795 Културно уметничко друштво „Др Раду Флора“ Kulturno umetničko društvo „Dr Radu Flora“ Банатско Ново Село 12
08868026 Фризерски клуб Панчева Frizerski klub Pančeva Панчево 12
28040962 Невладина организација „Арт зона“ Nevladina organizacija „Art zona“ Панчево 17
28013299 Удружење „ПНФ асоцијација Србија“ Udruženje „PNF asocijacija Srbija“ Нови Сад 27
28252803 Удружење „Тхинк Тецх“ Udruženje „Think Tech“ Панчево 16
28182112 Актив пензионера општине Панчево „Лепеза“ Aktiv penzionera opštine Pančevo „Lepeza“ Панчево 16
28180128 Центар за унапређење интеркултуралног дијалога „In medias res“ Centar za unapređenje interkulturalnog dijaloga „In medias res“ Панчево 18
28236948 Удружење љубитеља старих аутомобила Udruženje ljubitelja starih automobila Панчево 16
28025009 Удружење „Еко грин тим“ Udruženje „Eko grin tim“ Панчево 14
28248253 Локална акциона група Панчево Lokalna akciona grupa Pančevo Панчево 16
28207760 Удружење „Панчевачки еко центар“ Udruženje „Pančevački eko centar“ Панчево 16
28230419 Удружење „Заједница пословне зграде Његошева 1а Панчево“ Udruženje „Zajednica poslovne zgrade Njegoševa 1a Pančevo“ Панчево 17
28084714 Асоцијација интелектуалаца за развој и едукацију „Проспера ПА“ Asocijacija intelektualaca za razvoj i edukaciju „Prospera PA“ Панчево 12
28087977 Удружење „Ловачко друштво Јелен БНС“ Udruženje „Lovačko društvo Jelen BNS“ Банатско Ново Село 12
28076550 Удружење „Банатска труба“ Udruženje „Banatska truba“ Банатско Ново Село 13
08856559 Друштво љубитеља средњовековне уметности „Wekant“ Društvo ljubitelja srednjovekovne umetnosti „Wekant“ Банатско Ново Село 12
08905819 Удружење грађана „Новосељански паори“ Udruženje građana „Novoseljanski paori“ Банатско Ново Село 14
08088250 Аматерско музичко друштво „Култура“ Amatersko muzičko društvo „Kultura“ Банатско Ново Село 12
08788596 Културно-уметничко друштво „Д.А.К“ Kulturno-umetničko društvo „D.A.K“ Банатско Ново Село 13
28049064 Удружење одгајивача голубова писмоноша „Новоселац“ Udruženje odgajivača golubova pismonoša „Novoselac“ Банатско Ново Село 12
08901759 Аматерско музичко друштво „Тинерету“ Amatersko muzičko društvo „Tineretu“ Банатско Ново Село 12
28045441 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ - 714 „Мачори“ Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB - 714 „Mačori“ Банатско Ново Село 13
28179383 Удружење грађана македонске заједнице и пријатеља македонског народа „Пелагонија“ Udruženje građana makedonske zajednice i prijatelja makedonskog naroda „Pelagonija“ Качарево 16
28019947 Удружење пољопривредних произвођача „Качаревац“ Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Kačarevac“ Качарево 14
28132395 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СС 79 Качарево Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SS 79 Kačarevo Качарево 17
28130813 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-79 Језеро Качарево Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-79 Jezero Kačarevo Качарево 16
28100205 Удружење љубитеља билијара „Друга кућа“ Udruženje ljubitelja bilijara „Druga kuća“ Качарево 13
28069979 Удружење љубитеља „Espresso Cafe Vagus“ Udruženje ljubitelja „Espresso Cafe Vagus“ Качарево 17
28063679 Удружење „Ловачко друштво Сиви Соко“ Udruženje „Lovačko društvo Sivi Soko“ Качарево 13
28238827 Друштво за бугарски језик, књижевност и културу „Георги Сава Раковски“ Društvo za bugarski jezik, književnost i kulturu „Georgi Sava Rakovski“ Старчево 16
28199279 Удружење „Градитељи“ Udruženje „Graditelji“ Старчево 16
28183429 Удружење „Еко цвет“ Udruženje „Eko cvet“ Старчево 16
28182686 Удружење шахиста „Кафаница Терза“ Udruženje šahista „Kafanica Terza“ Старчево 18
28018118 Удружење „Старчевачки паори“ Udruženje „Starčevački paori“ Старчево 12
28118198 Удружење малих акционара АД Војводина Старчево Udruženje malih akcionara AD Vojvodina Starčevo Старчево 17
28142692 Удружење љубитеља котлића „Чаробни залогај“ Udruženje ljubitelja kotlića „Čarobni zalogaj“ Старчево 16
28174926 Друштво Воћара, Виноградара и Дестилера Старчево Društvo Voćara, Vinogradara i Destilera Starčevo Старчево 16
08894108 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-461 „Богојављање“ Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-461 „Bogojavljanje“ Старчево 12
08746753 Удружење „Омладински мотивациони центар“ Udruženje „Omladinski motivacioni centar“ Панчево 12
28158521 Центар за промоцију алтернатива Centar za promociju alternativa Панчево 18
28227361 Удружење „Зелени лав“ Udruženje „Zeleni lav“ Панчево 17
28223757 Удружење „Млади радник“ Udruženje „Mladi radnik“ Панчево 16
28237847 Удружење „Србско православно братство 1389“ Udruženje „Srbsko pravoslavno bratstvo 1389“ Панчево 16
28263074 Удружење грађана „Hung Kuen SRB“ Udruženje građana „Hung Kuen SRB“ Панчево 18
28255926 Удружење „Еко креативци“ Udruženje „Eko kreativci“ Панчево 16
28211562 Удружење „Летра“ Udruženje „Letra“ Панчево 16
28214332 Друштво за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група Društvo za unapređenje položaja vulnerabilnih društvenih grupa Панчево 16
28250401 Удружење „Чуваркућа“ Udruženje „Čuvarkuća“ Панчево 16
28246552 Удружење „Чеси Србије“ Udruženje „Česi Srbije“ Панчево 063/850-16-56 officecesisrbije.rs 16
28235194 Удружење грађана „Кључ здравља“ Udruženje građana „Ključ zdravlja“ Панчево 16
28081928 Удружење „Делиблатика“ Udruženje „Deliblatika“ Панчево 17
28152396 Удружење „Паметне и Једноставне Комуникације“ Udruženje „Pametne i Jednostavne Komunikacije“ Панчево 16
28161468 Друштво за борбу против шећерне болести општине Нови Кнежевац Društvo za borbu protiv šećerne bolesti opštine Novi Kneževac Панчево 16
28170661 Удружење „АрхеоХаб“ Udruženje „ArheoHab“ Панчево 16
28170971 Удружење „КомуникАрт“ Udruženje „KomunikArt“ Панчево 32
28076843 Панонска асоцијација за одрживи регионални развој П.А.О.Р. Panonska asocijacija za održivi regionalni razvoj P.A.O.R. Нови Сад 16
08851174 Асоцијација потрошача града Панчева Asocijacija potrošača grada Pančeva Панчево 12
28235127 Удружење „Студио за моторику“ Udruženje „Studio za motoriku“ Панчево 16
28180977 Удружење „Шкрипи ђерам“ Udruženje „Škripi đeram“ Панчево 16
28175531 Удружење „Љубитељи малог фудбала“ Udruženje „Ljubitelji malog fudbala“ Панчево 17
28164475 Удружење „Организација младих Европе за међународну сарадњу“ Udruženje „Organizacija mladih Evrope za međunarodnu saradnju“ Панчево 17
28070802 Центар потрошача Панчево Centar potrošača Pančevo Панчево 17
08851204 Удружење „Друштов за очување сећања Холокауст“ Udruženje „Društov za očuvanje sećanja Holokaust“ Панчево 13
28041349 Удружење „Панчевачка алтернатива“ Udruženje „Pančevačka alternativa“ Панчево 12
08690677 Саветодавни потрошачки центар Панчева Savetodavni potrošački centar Pančeva Панчево 13
28068441 Удружење таксиста „Јефтин превоз Панчево“ Udruženje taksista „Jeftin prevoz Pančevo“ Панчево 13
28091397 Удружење грађана „Cultus“ Udruženje građana „Cultus“ Панчево 12
08136491 Одред извиђача „Тамиш“ Odred izviđača „Tamiš“ Панчево 12
28016140 Регионална организација за превенцију ХИВ-а и АИДС-а „Рода“ Regionalna organizacija za prevenciju HIV-a i AIDS-a „Roda“ Панчево 13
28167059 Клуб љубитеља игара и фантастике „Д20“ Klub ljubitelja igara i fantastike „D20“ Панчево 18
28185464 Књижевни клуб „Прота Васа Живковић“ Književni klub „Prota Vasa Živković“ Панчево 18
28192487 Удружење „Маратонци“ Udruženje „Maratonci“ Панчево 18
28183887 Удружење „ЕкоСкро“ Udruženje „EkoSkro“ Панчево 16
28180632 Удружење „Логопедић“ Udruženje „Logopedić“ Панчево 17
28180250 Удружење „Трећи миленијум“ Udruženje „Treći milenijum“ Панчево 17
28172885 Удружење „Рампарт“ Udruženje „Rampart“ Панчево 16
28089295 Удружење „Креација рекреација“ Udruženje „Kreacija rekreacija“ Панчево 12
08824924 Удружење „ECO13“ Udruženje „ECO13“ Панчево 12
08613745 Удружење таксиста „WEIFERT TAXI“ Udruženje taksista „WEIFERT TAXI“ Панчево 18
28029349 Удружење „Етно еко тим“ Udruženje „Etno eko tim“ Панчево 12
28202342 Удружење „ИТ ПРОЈЕКТ“ Udruženje „IT PROJEKT“ Панчево 16
28107099 Удружење „Школа без насиља“ Udruženje „Škola bez nasilja“ Панчево 12
28078943 Удружење грађана „Темпо“ Udruženje građana „Tempo“ Панчево 12
28052235 Национални савез потрошача Србије Nacionalni savez potrošača Srbije Ваљево 13
08840938 Удружење за јавно здравље грађана Панчева „ПаО2“ Udruženje za javno zdravlje građana Pančeva „PaO2“ Панчево 14
28048432 Асоцијација „Рагби Озон“ Asocijacija „Ragbi Ozon“ Панчево 12
08087822 Савез возача и аутомеханичара Панчева Savez vozača i automehaničara Pančeva Панчево 13
28042574 Центар за духовност и креативност „Устани“ Centar za duhovnost i kreativnost „Ustani“ Панчево 32
28039620 Удружење „Психолошки студио“ Udruženje „Psihološki studio“ Панчево 12
28192754 Удружење „Реверб“ Udruženje „Reverb“ Панчево 22
28057407 Савез хранитеља Србије „Више од породице“ Savez hranitelja Srbije „Više od porodice“ Панчево 13
28047266 Савез удружење припадника македонске националне заједнице у Србији Savez udruženje pripadnika makedonske nacionalne zajednice u Srbiji Панчево 13
28170190 Удружење „Покрет руског националног препорода“ Udruženje „Pokret ruskog nacionalnog preporoda“ Панчево 16
28169361 Удружење грађана „Клуб капетана“ Udruženje građana „Klub kapetana“ Панчево 17
28168748 Друштво за заштиту животиње и природе „Еколибријум“ Društvo za zaštitu životinje i prirode „Ekolibrijum“ Панчево 18
28141025 Ловачко удружење „Дунав“ Панчево Lovačko udruženje „Dunav“ Pančevo Панчево 17
28009631 Удружење „Еколекс“ Udruženje „Ekoleks“ Панчево 13
28011911 Удружење „Сунчев осмех“ Udruženje „Sunčev osmeh“ Панчево 12
28029985 Удружење грађана „Центар за естетику и козметологију“ Udruženje građana „Centar za estetiku i kozmetologiju“ Панчево 13
08103046 Добровољно ватрогасно друштво Панчево Dobrovoljno vatrogasno društvo Pančevo Панчево 13
28085796 Удружење винара и виноградара „Орфелин“ Udruženje vinara i vinogradara „Orfelin“ Панчево 14
28084358 Друштво за негу природних наука „Скуп“ Društvo za negu prirodnih nauka „Skup“ Панчево 14
28069472 Савез савеза друштава одгајивача ситних животиња и спортских голубова Републике Србије Savez saveza društava odgajivača sitnih životinja i sportskih golubova Republike Srbije Панчево 13
28140398 Удружење за едукативни туризам и друштвено зближавање „Нера“ Udruženje za edukativni turizam i društveno zbližavanje „Nera“ Панчево 17
28021518 Удружење академика духовних наука Udruženje akademika duhovnih nauka Панчево 17
28069219 Удружење „Ars Vivendi“ Udruženje „Ars Vivendi“ Панчево 14
28077572 Удружење „ДМО Банат“ Udruženje „DMO Banat“ Панчево 13
28078935 Кинолошко удружење „Панчево 85“ Kinološko udruženje „Pančevo 85“ Панчево 14
28126646 Удружење за заштиту и неговање обичаја Македонаца Udruženje za zaštitu i negovanje običaja Makedonaca Панчево 18
28124287 Центар за агроекономска истраживања Centar za agroekonomska istraživanja Панчево 14
28111355 Завичајни клуб Херцеговац Zavičajni klub Hercegovac Панчево 17
28109229 Удружење Македонаца и поборника македонске културе у Панчеву и Републици Србији: Македонски културни центар „Блаже Конески“ - Панчево Udruženje Makedonaca i pobornika makedonske kulture u Pančevu i Republici Srbiji: Makedonski kulturni centar „Blaže Koneski“ - Pančevo Панчево 13
28085826 Удружење за заштиту и одгој птица „Авис“ Udruženje za zaštitu i odgoj ptica „Avis“ Панчево 13
28065221 Удружење здравог начина живота „Назаров“ Udruženje zdravog načina života „Nazarov“ Панчево 13
28106637 Центар за рекреацију „Maximus“ Centar za rekreaciju „Maximus“ Панчево 12
28101783 Удружење „Proximi“ Udruženje „Proximi“ Панчево 12
28127448 Удружење љубитеља мотоциклизма „МК Друмски крсташи“ Udruženje ljubitelja motociklizma „MK Drumski krstaši“ Панчево 17
28089813 Удружење грађана за социјално предузетништво „Здрава храна без глутена“ Udruženje građana za socijalno preduzetništvo „Zdrava hrana bez glutena“ Панчево 14
28097697 Удружење „Организација за макро активности на водном ресурсу“ Udruženje „Organizacija za makro aktivnosti na vodnom resursu“ Панчево 12
08087300 Међуопштинско удружење цивилних инвалида рата Панчево Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata Pančevo Панчево 12
28115946 Удружење за неговање изворне, природне народне радиности „Јагње“ Udruženje za negovanje izvorne, prirodne narodne radinosti „Jagnje“ Панчево 32
28093179 Удружење љубитеља ски и сноуборд спорта „Ски 013“ Udruženje ljubitelja ski i snoubord sporta „Ski 013“ Панчево 13
28095694 Удружење „ANIMA водич за квалитетан живот“ Udruženje „ANIMA vodič za kvalitetan život“ Панчево 12
28095945 Удружење „Нова култура - друштво за заштиту људских права и слобода и очување природе" Udruženje „Nova kultura - društvo za zaštitu ljudskih prava i sloboda i očuvanje prirode" Панчево 12
28039867 Удружење жена „Глогоњке“ Udruženje žena „Glogonjke“ Глогоњ 14
28144792 Удружење грађана „Организација за превенцију и ублажавање социјалних ризика“ Udruženje građana „Organizacija za prevenciju i ublažavanje socijalnih rizika“ Панчево 16
28140983 Удружење „Група О“ Udruženje „Grupa O“ Панчево 16
28130848 Удружење риболоваца и наутичара „НаутиКал“ Udruženje ribolovaca i nautičara „NautiKal“ Панчево 17
28127626 Удружење земљопоседника „Грунт“ Udruženje zemljoposednika „Grunt“ Панчево 16
28088736 Удружење „Центар за естетику и лепоту“ Udruženje „Centar za estetiku i lepotu“ Панчево 12
28087012 Удружење таксиста и ванлинијских превозника „Eagle“ Udruženje taksista i vanlinijskih prevoznika „Eagle“ Панчево 064/409-94-09 limoserviceeagle@gmail.com 36
28086059 Удружење малих акционара "Инд скроба Јабука" Udruženje malih akcionara "Ind skroba Jabuka" Панчево 12
08870535 Удружење грађана „Paunova 3 and Lucia“ Udruženje građana „Paunova 3 and Lucia“ Панчево 12
28085206 Удружење „Плесни студио Clarus“ Udruženje „Plesni studio Clarus“ Панчево 14
28060653 Удружење грађана „Културни центар лица са инвалидитетом“ Udruženje građana „Kulturni centar lica sa invaliditetom“ Панчево 13
08898316 Арт клуб „Дукат“ Art klub „Dukat“ Панчево 12
08720614 Удружење сликара аматера „Сликар“ Udruženje slikara amatera „Slikar“ Панчево 13
28054858 Удружење риболоваца и наутичара „Марко Кулић“ Udruženje ribolovaca i nautičara „Marko Kulić“ Панчево 13
08671117 Међуопштинско удружење заштите на раду Јужнобанатског округа Međuopštinsko udruženje zaštite na radu Južnobanatskog okruga Панчево 13
08902607 Удружење грађана за развој и коришћење обновљивих извора енергије „Фебус“ Udruženje građana za razvoj i korišćenje obnovljivih izvora energije „Febus“ Панчево 12
08874212 Удружење „Друштво Ром Панчево“ Udruženje „Društvo Rom Pančevo“ Панчево 12
28053851 Удружење бораца народноослободилачког рата града Панчева Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata grada Pančeva Панчево 13
08884021 Удружење „Савет ПАнчевачких Сениора“ Udruženje „Savet PAnčevačkih Seniora“ Панчево 13
08908575 Удружење педагога физичке културе града Панчева Udruženje pedagoga fizičke kulture grada Pančeva Панчево 36
28146906 Мрежа за отворено предузетништво Србије Mreža za otvoreno preduzetništvo Srbije Панчево 16
28203039 Удружење „ТИМ 3“ Udruženje „TIM 3“ Панчево 17
08590907 Удружење „Богопознање“ Udruženje „Bogopoznanje“ Лаћарак 32
28055455 Удружење „Прва Академија Ирског Плеса“ Udruženje „Prva Akademija Irskog Plesa“ Панчево 18
28230826 Удружење за заштиту животиња и животне средине „Склониште“ Udruženje za zaštitu životinja i životne sredine „Sklonište“ Панчево 16
08123519 Друштво пчелара подружница Панчево Društvo pčelara podružnica Pančevo Панчево 17
08882363 Удружење Рома Јужног Баната „Јубан“ Udruženje Roma Južnog Banata „Juban“ Панчево 41
28151594 Канцеларија за дестинације Kancelarija za destinacije Панчево 16
28200439 Удружење заштите дунђера Udruženje zaštite dunđera Панчево 16
28218753 Удружење „Анималнет“ Udruženje „Animalnet“ Панчево 16
28164785 Удружење Културни центар Нектан Арт Udruženje Kulturni centar Nektan Art Панчево 18
28164548 Удружење „Ликовни центар“ Udruženje „Likovni centar“ Панчево 17
08777373 Културно-уметнички „Клуб 100“ Kulturno-umetnički „Klub 100“ Панчево 23
08905924 Друштво за унапређење образовања и промоцију науке „Супернова“ Društvo za unapređenje obrazovanja i promociju nauke „Supernova“ Панчево 17
28170386 Удружење „Принцеза Јелена“ Udruženje „Princeza Jelena“ Панчево 16
28171285 Центар за образовање и професионално усавршавање „EduPro“ Centar za obrazovanje i profesionalno usavršavanje „EduPro“ Београд 16
28168659 Удружење за уметност, културу и науку „Талас“ Udruženje za umetnost, kulturu i nauku „Talas“ Панчево 17
28053894 Удружење пензионера НИС Петрол-Рафинерија нафте Панчево Udruženje penzionera NIS Petrol-Rafinerija nafte Pančevo Панчево 13
08723591 Удружење „Happy World - Хуманитарно удружење за бригу о деци“ Udruženje „Happy World - Humanitarno udruženje za brigu o deci“ Панчево 12
28204108 Удружење „Мајке са троје деце“ Udruženje „Majke sa troje dece“ Панчево 42
28216734 Удружење за очување традиције и културе прогнаних и избјеглих Срба Udruženje za očuvanje tradicije i kulture prognanih i izbjeglih Srba Панчево 17
28183160 Удружење „Омниа симплицитер“ Udruženje „Omnia simpliciter“ Панчево 16
08088403 Удружење професионалних музичара „Лира“ Udruženje profesionalnih muzičara „Lira“ Панчево 13
28028920 Клуб самохраних мајки Панчева Klub samohranih majki Pančeva Панчево 12
08152551 Удружење одгајивача голубова писмоноша „Панчевац“ Udruženje odgajivača golubova pismonoša „Pančevac“ Панчево 18
28204604 Удружење „Каупера Панчево“ Udruženje „Kaupera Pančevo“ Панчево 18
28202989 Удружење „Центар за помоћ старим и немоћним особама“ Udruženje „Centar za pomoć starim i nemoćnim osobama“ Панчево 16
28201516 Удружење љубитеља Италије „Tarantella“ Udruženje ljubitelja Italije „Tarantella“ Панчево 16
28204671 Удружење „Центар за смањење ризика од катастрофа и заштиту животне средине“ Udruženje „Centar za smanjenje rizika od katastrofa i zaštitu životne sredine“ Панчево 17
28253249 Удружење „Запослени ЕВ-ЕД Панчево“ Udruženje „Zaposleni EV-ED Pančevo“ Панчево 17
28198035 Удружење грађана УГ „Панпројекат“ Udruženje građana UG „Panprojekat“ Панчево 16
28153635 Српски соколарски клуб Srpski sokolarski klub Панчево 16
08089426 Драмски студио „Атеље младих“ Dramski studio „Atelje mladih“ Панчево 14
28176163 Удружење љубитеља вина „Панчево“ Udruženje ljubitelja vina „Pančevo“ Панчево 16
28171927 Удружење за очување банатске кухиње „Банаћани“ Udruženje za očuvanje banatske kuhinje „Banaćani“ Панчево 17
28192240 Удружење „Ловачко друштво Марјанфелд“ Udruženje „Lovačko društvo Marjanfeld“ Панчево 16
08084980 Ловачко друштво Панчево Lovačko društvo Pančevo Панчево 14
08680817 Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида града Панчева Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida grada Pančeva Панчево 12
08098727 Организација резервних војних старешина Града Панчева Organizacija rezervnih vojnih starešina Grada Pančeva Панчево 13
28036205 НВО за помоћ деци и младима у невољи „Дечији осмех“ NVO za pomoć deci i mladima u nevolji „Dečiji osmeh“ Панчево 12
28011652 Покрет ветерана Војводине Pokret veterana Vojvodine Панчево 18
28024754 Удружење Крајишника Udruženje Krajišnika Панчево 12
08098514 Друштво одгајивача расне живине, голубова, кунића и птица Панчево Društvo odgajivača rasne živine, golubova, kunića i ptica Pančevo Панчево 13
28193106 Удружење кинеских пословних људи из дијаспоре у Републици Србији Udruženje kineskih poslovnih ljudi iz dijaspore u Republici Srbiji Панчево 16
08909385 Удружење грађана за развој еколошке свести и заштиту животне средине „Екопан“ Udruženje građana za razvoj ekološke svesti i zaštitu životne sredine „Ekopan“ Панчево 12
08866821 Удружење медицинских сестара предшколских установа Јужнобанатског региона Udruženje medicinskih sestara predškolskih ustanova Južnobanatskog regiona Панчево 16
08077584 Савез инвалида рада Војводине, општинска организација инвалида рада Панчево Savez invalida rada Vojvodine, opštinska organizacija invalida rada Pančevo Панчево 13
08772878 Удружење за неговање традиције Педесетпрве механизоване бригаде Udruženje za negovanje tradicije Pedesetprve mehanizovane brigade Панчево 12
28028407 Удружење ратних војних инвалида и породица погинулих бораца Панчево Udruženje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca Pančevo Панчево 12
28215029 Савез удружења инвалида рада града Панчева Savez udruženja invalida rada grada Pančeva Панчево 16
28206402 Удружење грађана Културно Уметничко Друштво „Добривоје Путник“ Udruženje građana Kulturno Umetničko Društvo „Dobrivoje Putnik“ Панчево 18
28251025 Удружење за здрав начин живота „АТЛЕТИК СТУДИО“ Udruženje za zdrav način života „ATLETIK STUDIO“ Панчево 18
28220367 Удружење грађана одгајивача голубова перикера Републике Србије - Панчево Udruženje građana odgajivača golubova perikera Republike Srbije - Pančevo Панчево 17
28220146 Удружење одгајивача голубова писмоноша Спринтер Панчево Udruženje odgajivača golubova pismonoša Sprinter Pančevo Панчево 16
28220049 Удружење „SmartUp-центар за примењену креативност“ Udruženje „SmartUp-centar za primenjenu kreativnost“ Панчево 18
28215258 Удружење „ОФФ роад Панчево-пешчара“ Udruženje „OFF road Pančevo-peščara“ Панчево 16
28195133 Музички центар „Доремиредо“ Muzički centar „Doremiredo“ Панчево 16
28194803 Љубитељи корективне гимнастике и фитнеса за децу и одрасле „БАЛАНС за живот“ Ljubitelji korektivne gimnastike i fitnesa za decu i odrasle „BALANS za život“ Панчево 17
28147317 Удружења за изучавање и промоцију историјских вредности Покрета обновљења Udruženja za izučavanje i promociju istorijskih vrednosti Pokreta obnovljenja Панчево 16
08537097 Клуб Савеза инвалида рада Месне организације „Нови град“ Панчево Klub Saveza invalida rada Mesne organizacije „Novi grad“ Pančevo Панчево 13
28170327 Дечји хор „Dél Pacsirtái“ Dečji hor „Dél Pacsirtái“ Панчево 16
28178255 Завичајно удружење Стари Рас Zavičajno udruženje Stari Ras Панчево 18
28160348 Удружење љубитеља изворне народне музике „Чаробна ноћ“ Панчево Udruženje ljubitelja izvorne narodne muzike „Čarobna noć“ Pančevo Панчево 18
28157169 Удружење грађана „Музички центар Вокали“ Udruženje građana „Muzički centar Vokali“ Панчево 18
28165170 Друштво физичара Панчево Društvo fizičara Pančevo Панчево 18
08273090 Удружење Срба из Републике Српске и Републике Српске Крајине Панчево Udruženje Srba iz Republike Srpske i Republike Srpske Krajine Pančevo Панчево 12
28055340 Хор и оркестар Јован Бандур Hor i orkestar Jovan Bandur Панчево 32
08892415 Асоцијација за церебралну и дечију парализу Јужнобанатског округа „Дуга стрела“ Asocijacija za cerebralnu i dečiju paralizu Južnobanatskog okruga „Duga strela“ Панчево 13
28052294 Савез одгајивача голубова српских високолетача Банатског регионалног савеза Savez odgajivača golubova srpskih visokoletača Banatskog regionalnog saveza Панчево 12
28050097 Општински савез одгајивача голубова српских високолетача Панчево Opštinski savez odgajivača golubova srpskih visokoletača Pančevo Панчево 12
08087393 Ловачко друштво „Зец“ Lovačko društvo „Zec“ Панчево 12
08160180 Клуб одгајивача кунића и ситних животиња „Тамиш“ Klub odgajivača kunića i sitnih životinja „Tamiš“ Панчево 13
08818274 Банатски окружни савез одгајивача голубова српских високолетача Banatski okružni savez odgajivača golubova srpskih visokoletača Панчево 13
28033419 Удружење одгајивача голубова српских високолетача Младост 08 Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača Mladost 08 Панчево 50
28032501 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-397 „EКИПА“ Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-397 „EKIPA“ Панчево 12
28032285 Општински савез одгајивача голубова српских високолетача „Летач“ Opštinski savez odgajivača golubova srpskih visokoletača „Letač“ Панчево 13
28308680 Удружење грађана „Волонтери Качарево“ Udruženje građana „Volonteri Kačarevo“ Качарево 22
28000626 Удружење пољопривредних произвођача „Панчевац“ Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Pančevac“ Панчево 13
28278292 Удружење „Панчова“ Udruženje „Pančova“ Панчево 16
08866112 Удружење повртара Глогоњ Udruženje povrtara Glogonj Глогоњ 13
28002653 Студентска унија Панчева Studentska unija Pančeva Панчево 17
28021348 Унија студената града Панчева Unija studenata grada Pančeva Панчево 17
28039565 Удружење Македонаца „Герман“ Глогоњ & Панчево Udruženje Makedonaca „German“ Glogonj & Pančevo Глогоњ 17
28070713 Удружење инвалида рада Глогоњ Udruženje invalida rada Glogonj Глогоњ 13
28092318 Омладинска организација Глогоњ Omladinska organizacija Glogonj Глогоњ 13
28024118 Клуб студентске уније Klub studentske unije Панчево 27
28278713 Креативни кутак Панчево Kreativni kutak Pančevo Панчево 18
28281137 Удружење оштећених од падавине града Udruženje oštećenih od padavine grada Панчево 16
08229538 Удружење Јевреја и њихових пријатеља Војводина Израел „Шалом Тора“ Udruženje Jevreja i njihovih prijatelja Vojvodina Izrael „Šalom Tora“ Панчево 16
28202369 Удружење за развој и промоцију села „За наш Глогоњ“ Udruženje za razvoj i promociju sela „Za naš Glogonj“ Глогоњ 16
28271174 Удружење грађана „Руско споменичко наслеђе Србије“ Udruženje građana „Rusko spomeničko nasleđe Srbije“ Ниш 16
28272677 Одред извиђача „Црне роде“ Odred izviđača „Crne rode“ Панчево 18
28270879 Удружење „Тандер Страјк“ Udruženje „Tander Strajk“ Панчево 16
28162162 Културни центар „Инфинитум“ Kulturni centar „Infinitum“ Глогоњ 18
28277571 Клуб љубитеља фотографије и филма студио „One“ Klub ljubitelja fotografije i filma studio „One“ Панчево 16
28277148 Удружење Музичко Естрадних Радника Уметника и радника у Сродним и пратећим делатностима УМЕРУС „Феникс“ Udruženje Muzičko Estradnih Radnika Umetnika i radnika u Srodnim i pratećim delatnostima UMERUS „Feniks“ Панчево 16
08085765 Удружење „Ловачко друштво Глогоњ“ Udruženje „Lovačko društvo Glogonj“ Глогоњ 27
28147392 Удружење „Месна организација инвалида рада пензионер 2014 Глогоњ“ Udruženje „Mesna organizacija invalida rada penzioner 2014 Glogonj“ Глогоњ 16
28195095 Православно глогоњско певачко друштво Pravoslavno glogonjsko pevačko društvo Глогоњ 16
28273975 Удружење за унапређење, едукацију и популаризацију уметности и културе „Дуо Балет“ Udruženje za unapređenje, edukaciju i popularizaciju umetnosti i kulture „Duo Balet“ Панчево 18
28280025 Друштво српско-руског пријатељства „Гроф Сава“ Društvo srpsko-ruskog prijateljstva „Grof Sava“ Панчево 16
28281501 Удружење произвођача и љубитеља традиционалних производа, воћара и виноградара „Равница“ Udruženje proizvođača i ljubitelja tradicionalnih proizvoda, voćara i vinogradara „Ravnica“ Панчево 17
28331118 Удружење жена „Креатива С“ Udruženje žena „Kreativa S“ Панчево 16
28321058 Удружење „Хомољица“ Udruženje „Homoljica“ Омољица 9
28286350 Хуманитарна организација „Сачувајмо породицу“ Humanitarna organizacija „Sačuvajmo porodicu“ Панчево 18
28318626 МЦ „Карика уметност наука“ MC „Karika umetnost nauka“ Панчево 16
28317557 Панчевачки креативни клуб „Узданица“ Pančevački kreativni klub „Uzdanica“ Панчево 062/758-840 mr.ilic@yahoo.com 16
08763925 Спортски клуб „Спортико“ Sportski klub „Sportiko“ Панчево 18
28293631 Културно-уметничко друштво „Паргар“ Kulturno-umetničko društvo „Pargar“ Качарево 11
28340079 Удружење свих студената „Студентарија“ Udruženje svih studenata „Studentarija“ Панчево 065/533-31-03 studentarija.udruzenje@gmail.com 11
28325312 Развојни центар за децу и младе „Наш кутак“ Razvojni centar za decu i mlade „Naš kutak“ Панчево 39
28321783 Хуманитарно еколошка организација „Чепом до осмеха - Панчево“ Humanitarno ekološka organizacija „Čepom do osmeha - Pančevo“ Панчево 069/311-31-53 cepomdoosmehapancevo@gmail.com 13
28326254 Удружење „Спас за шапе“ Udruženje „Spas za šape“ Панчево 9
28347839 Удружење „Чаробни свет цртања“ Udruženje „Čarobni svet crtanja“ Панчево 9
28349696 Удружење „За осмех“ Udruženje „Za osmeh“ Панчево 9
28298030 Удружење „Откриј Србију“ Udruženje „Otkrij Srbiju“ Панчево 9
28321350 Удружење грађана „Бансиф“ Udruženje građana „Bansif“ Панчево 9
28304609 „PNEUMA“ креативни колектив „PNEUMA“ kreativni kolektiv Панчево 0
28355696 Креативни центар „State of Art“ Kreativni centar „State of Art“ Панчево 0
28284527 Удружење „Селект“ Udruženje „Selekt“ Иваново 0
28364547 Удружење „Омољичко врело“ Udruženje „Omoljičko vrelo“ Омољица 0
28357940 Национално удружење порфирија Србије Nacionalno udruženje porfirija Srbije Панчево 0
28134754 Удружење оболелих од мултиплог мијелома Србије Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije Панчево 0
28744544 Спортско удружење слепих и слабовидих „Светионик“ Sportsko udruženje slepih i slabovidih „Svetionik“ Панчево 0
28360134 Удружење „Папир боја маказе“ Udruženje „Papir boja makaze“ Панчево 0
28339232 Удружење ратних војних инвалида Војводине Udruženje ratnih vojnih invalida Vojvodine Панчево 0
08806527 Спортско удружење инвалида Панчево Sportsko udruženje invalida Pančevo Панчево 0
08111936 Савез за школски спорт Панчево Savez za školski sport Pančevo Панчево 0
28292139 Ромски културни центар Панчево Romski kulturni centar Pančevo Панчево 0
08886857 Удружење ликовних уметника „Светионик“ Udruženje likovnih umetnika „Svetionik“ Панчево 0
28273185 Удружење „АБЦСПОРТ“ Udruženje „ABCSPORT“ Панчево 0
08702012 Иницијатива за инклузију ВеликиМали Inicijativa za inkluziju VelikiMali Панчево 0
28041276 Удружење одгајивача голубова српских високолетача SRB-17 „Маргита“ - Панчево Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-17 „Margita“ - Pančevo Панчево 0
28250690 Удружење „Жељана“ Udruženje „Željana“ Банатско Ново Село 0
28139772 Удружење геронтодомаћица „Банатске виле“ Udruženje gerontodomaćica „Banatske vile“ Панчево 18
28270836 Удружење грађана мото клуб „Сириус“ Udruženje građana moto klub „Sirius“ Панчево 0
08926824 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-572 „Банатски Брестовац” Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-572 „Banatski Brestovac” Банатски Брестовац 0
28030827 Апотекарско друштво Јужног Баната Apotekarsko društvo Južnog Banata Панчево 0
28276281 Удружење „Експедициони дефендер тим“ Udruženje „Ekspedicioni defender tim“ Банатско Ново Село 0
28003064 Удружење корисника Интернета Udruženje korisnika Interneta Панчево 0
28133855 Удружење „Омладина Европе Панчево“ Udruženje „Omladina Evrope Pančevo“ Панчево 0
28154518 Удружење локал патриота Панчева Udruženje lokal patriota Pančeva Панчево 0
28090668 Удружење немачке националне мањине града Панчева и Јужног Баната Udruženje nemačke nacionalne manjine grada Pančeva i Južnog Banata Панчево 0
28079141 Хуманитарно удружење „Гламочани своме крају - дјелом“ Humanitarno udruženje „Glamočani svome kraju - djelom“ Панчево 0
28060912 Удружење „Tibiscus“ Udruženje „Tibiscus“ Панчево 0
28266766 Удружење грађана „Фабрика знања“ Udruženje građana „Fabrika znanja“ Панчево 0
28038038 Канцеларија за одрживи развој Панчева Kancelarija za održivi razvoj Pančeva Панчево 0
28044623 Удружење грађана „Ми“ Udruženje građana „Mi“ Панчево 0
28059892 Удружење „Корак испред“ Udruženje „Korak ispred“ Панчево 0
28185073 Унија дипломираних филолога Unija diplomiranih filologa Панчево 0
28201338 Удружење грађана „Амарант“ Udruženje građana „Amarant“ Панчево 0
28094990 Удружење грађана „Ф5“ Udruženje građana „F5“ Панчево 0
28089872 Удружење „Иницијатива за промене Србија“ Udruženje „Inicijativa za promene Srbija“ Панчево 12
28228015 Удружење „Медијска иницијатива“ Udruženje „Medijska inicijativa“ Панчево 0
28221100 Удружење „ОДРАЗ - Центар за одрживи развој“ Udruženje „ODRAZ - Centar za održivi razvoj“ Панчево 0
28210469 Удружење за рекреацију у Панчеву Udruženje za rekreaciju u Pančevu Панчево 0
08754772 Друштво Рома „Црни Бисери“ Društvo Roma „Crni Biseri“ Јабука 0
28141637 Еколошко друштво „Пријатељи природе“ Ekološko društvo „Prijatelji prirode“ Омољица 0
08901228 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-818-Омољица Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-818-Omoljica Омољица 0
28069880 Удружење грађана „Омољички паор“ Udruženje građana „Omoljički paor“ Омољица 0
28036485 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-577 „Глогоњ 06“ Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-577 „Glogonj 06“ Глогоњ 0
08727368 Културно уметничко друштво банатских Бугара - Палћена „Иваново 1868“ Kulturno umetničko društvo banatskih Bugara - Palćena „Ivanovo 1868“ Иваново 0
28271883 Удружење грађана „Тамишки вук“ Udruženje građana „Tamiški vuk“ Јабука 0
28134479 Удружење „Нова екипа“ Udruženje „Nova ekipa“ Качарево 0
28167539 Удружење пчелара „Тамишка матица“ Udruženje pčelara „Tamiška matica“ Јабука 0
28149948 Македонско удружење грађана - Јабука Makedonsko udruženje građana - Jabuka Јабука 0
28134762 Удружење жена Јабуке Udruženje žena Jabuke Јабука 0
28061773 Регионални форум за међународне и стратешке студије Regionalni forum za međunarodne i strateške studije Панчево 0
28021941 Удружење љубитеља мотоциклизма „МК торнадо“ Udruženje ljubitelja motociklizma „MK tornado“ Качарево 0
28114451 Удружење „Клуб музичара Свирац“ Udruženje „Klub muzičara Svirac“ Качарево 17
08813850 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-334 „Вислије“ Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-334 „Vislije“ Качарево 0
08903387 Клуб удружења сточара „Црно јагње“ Klub udruženja stočara „Crno jagnje“ Старчево 0
28085877 Удружење грађана „Пољопривредник“ Udruženje građana „Poljoprivrednik“ Старчево 0
28144296 Удружење „Дарма“ Udruženje „Darma“ Старчево 0
28160119 Центар за опште образовање Centar za opšte obrazovanje Панчево 0
28209363 Удружење старих, уметничких заната и домаће радиности „Дарлинг“ Udruženje starih, umetničkih zanata i domaće radinosti „Darling“ Панчево 0
28262469 Удружење за социјални, емоционални, ментални развој и едукацију младих „iTeentity“ Udruženje za socijalni, emocionalni, mentalni razvoj i edukaciju mladih „iTeentity“ Панчево 0
28224311 Удружење „Путујуће позориште Вандрокаши“ Udruženje „Putujuće pozorište Vandrokaši“ Панчево 0
28240619 Удружење грађана „Артефамилија“ Udruženje građana „Artefamilija“ Панчево 0
28098499 Српски ратни ветерани Панчево Srpski ratni veterani Pančevo Панчево 0
28113072 Удружење румунско - српског пријатељства „Парум“ Udruženje rumunsko - srpskog prijateljstva „Parum“ Панчево 0
28071108 Удружење грађана „Супер фит“ Udruženje građana „Super fit“ Панчево 0
28021143 Удружење грађана „Грађанска Асоцијација Младих Активиста“ Udruženje građana „Građanska Asocijacija Mladih Aktivista“ Панчево 0
28182597 Удружење „Златни лотос“ Udruženje „Zlatni lotos“ Панлево 0
28166567 Удружење „Сена“ Udruženje „Sena“ Панчево 0
28035756 Удружење „Динамика“ Udruženje „Dinamika“ Панчево 0
28198612 Удружење „Мунвок“ Udruženje „Munvok“ Панчево 0
28122292 Удружење „Консалтинг центар Сиријус“ Udruženje „Konsalting centar Sirijus“ Панчево 0
28066937 Удружење љубитеља котлића „Котлић“ Udruženje ljubitelja kotlića „Kotlić“ Панчево 0
28099185 Удружење мањинских акционара „Семе-Тамиш“ Udruženje manjinskih akcionara „Seme-Tamiš“ Панчево 0
28114346 Удружење одгајивача голубова и осталих ситних егзотичних животиња и акваристике „Лорист“ Udruženje odgajivača golubova i ostalih sitnih egzotičnih životinja i akvaristike „Lorist“ Панчево 0
28131208 Завичајно удружење Бргуд Zavičajno udruženje Brgud Панчево 0
28205082 Удружење „Elpis“ Udruženje „Elpis“ Панчево 0
08854955 Удружење пензионера града Панчева Udruženje penzionera grada Pančeva Панчево 0
28230800 Друштвени клуб Добри људи Društveni klub Dobri ljudi Панчево 0
28150342 Донација и хуманитарни рад за помоћ болесној деци, болесним и немоћним лицима „Велико срце В.В.“ Donacija i humanitarni rad za pomoć bolesnoj deci, bolesnim i nemoćnim licima „Veliko srce V.V.“ Панчево 0
28203438 Удружење грађана „Извор мудрости“ Udruženje građana „Izvor mudrosti“ Панчево 0
28163622 Удружење за брачно посредовање „Futura 2“ Udruženje za bračno posredovanje „Futura 2“ Панчево 0
28153775 Удружење љубитеља рибље хране „Хоботница 2014“ Udruženje ljubitelja riblje hrane „Hobotnica 2014“ Панчево 0
28005610 Удружење стручњака „CODEX 100“ Udruženje stručnjaka „CODEX 100“ Панчево 0
28217072 Удружење дечијег стваралаштва „Зврн-зврн“ Udruženje dečijeg stvaralaštva „Zvrn-zvrn“ Панчево 0
28151853 Удружење „Едукативно-научна филмска мрежа“ Udruženje „Edukativno-naučna filmska mreža“ Панчево 0
08856796 Удружење грађана ван линијских превозника Србије „Пегаз“ Udruženje građana van linijskih prevoznika Srbije „Pegaz“ Панчево 0
28020775 Удружење избеглих и прогнаних лица „Крајина“ Udruženje izbeglih i prognanih lica „Krajina“ Панчево 0
28025092 Удружење одгајивача голубова српских високолетача „Мавијан“ Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača „Mavijan“ Панчево 0
28198833 Удружење за промоцију модног дизајна и примењене уметности „Матес“ Udruženje za promociju modnog dizajna i primenjene umetnosti „Mates“ Панчево 8
28253591 Удружење „Плесни студио Салса Нуева“ Udruženje „Plesni studio Salsa Nueva“ Панчево 0
28251955 Панонија музички фестивали и такмичења Panonija muzički festivali i takmičenja Панчево 0
08778787 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ - 398 „Стрелиште“ Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB - 398 „Strelište“ Панчево 0
08665087 Подружница Гранске организације пензионисаних радника електропривреде Србије у Војводини „Електровојводина“ Нови Сад, Електродистрибуција "Панчево" у Панчеву Podružnica Granske organizacije penzionisanih radnika elektroprivrede Srbije u Vojvodini „Elektrovojvodina“ Novi Sad, Elektrodistribucija "Pančevo" u Pančevu Панчево 0
28035497 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-28 „Војловица“ Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-28 „Vojlovica“ Панчево 0
28033095 Удружење одгајивача голубова српских високолетача СРБ-336 „Никола Тесла“ Udruženje odgajivača golubova srpskih visokoletača SRB-336 „Nikola Tesla“ Панчево 0
28032684 Удружење заштиту одгој и такмичење голубова српских високолетача ГОЛУБ Udruženje zaštitu odgoj i takmičenje golubova srpskih visokoletača GOLUB Панчево 0
28276818 Удружење „Потомака Михајла Идворског Пупина“ Udruženje „Potomaka Mihajla Idvorskog Pupina“ Панчево 0
28125232 Удружење „Војловачка иницијатива“ Udruženje „Vojlovačka inicijativa“ Панчево 0
28276729 Центар за промоцију друштвених делатности Centar za promociju društvenih delatnosti Панчево 0
28115962 Удружење „Македонска лига“ Udruženje „Makedonska liga“ Глогоњ 0
28278594 Удружење „3x2“ Udruženje „3x2“ Панчево 0
28148909 Удружење Рома - Глогоњ Udruženje Roma - Glogonj Глогоњ 0
28337841 Удружење жена „Панчевачке маме“ Udruženje žena „Pančevačke mame“ Панчево 0
28132182 Удружење „Дану“ Udruženje „Danu“ Панчево 0