Мерење квалитета ваздуха

Тренутно стање

На територији града Панчева постоје 4 мерна уређаја: