Дигитализација непокретног културног добра

Тренутно стање

На територији града Панчева постоје 2 табле:

  • У 2019. години су постављене две табле - једна на згради Гимназије „Урош Предић“ и једна на згради Магистрата (Народни музеј Панчево). (вест)